x

3 x Nurses Know Better

Nurses Know Better (NKB) is niet meer uit het GHZ weg te denken. Afgelopen jaar hebben verpleegkundigen op diverse afdelingen aan het programma deelgenomen. Wat heeft Nurses Know Better voor hen en hun collega’s betekend? 

Marga Spruijt – Neurologie
Marga Spruijt is al twintig jaar werkzaam als verpleegkundige in het GHZ. Toen NKB bij haar afdeling Neurologie van start ging, waren zij en haar collega’s enthousiast. “Over een jaar ga ik met pensioen, maar ik houd nog steeds van mijn vak en wil graag dingen verbeteren.” Afgelopen jaar heeft NKB bij Neurologie al het nodige bereikt. “NKB zorgt ervoor dat we als verpleegkundigen zelf proactiever worden en tegelijkertijd dat er beter naar ons wordt geluisterd. Zo hebben we het voor elkaar gekregen dat we zelf onze weekend- en nachtdiensten roosteren, hebben we een nieuwe aanpak voor de visite en werken we aan onze onderlinge communicatie. We gaan echt vooruit!”

Heleen Saarloos – Cardiologie
Bij Cardiologie is NKB recent gestart. Verpleegkundige Heleen Saarloos ziet de noodzaak, maar is ook kritisch. “Eigenlijk is het teleurstellend dat een programma als NKB nodig is om als verpleegkundige gezien te worden. Maar ik zie in de dagelijkse praktijk dat er werk te verzetten is.

Of je nu een jonge verpleegkundige of al jarenlang hier werkzaam bent, we hebben allemaal onze expertise en moeten daarop vertrouwen.” Het team wil o.a. aan de slag met de samenwerking met de cardiologen, zoals bij het visite lopen. “Hoe mooi zou het zijn als we volgend jaar met de cardiologen aan de koffie zitten en verpleegkundigen en artsen altijd samen de visite lopen.”

Annette van Nieuwkoop – C1
“NKB is op mij op het lijf geschreven, we hebben echt iets bereikt,” aldus Annette van Nieuwkoop, verpleegkundige op de C1. Voor de zomervakantie is het programma NKB op de C1 formeel afgerond, maar de verpleegkundigen zelf gaan door. “We vinden het heel belangrijk dat we zelf deze beweging voortzetten. Dat is denk ik wel gelukt, we hebben een jaarplan en gaan door met het organiseren van sessies. Verpleegkundig leiderschap blijft hierbij één van de thema’s: Waar loop je tegenaan? Hoe neem je regie in zo’n situatie? Ook in het contact met de artsen voelen we steeds meer ruimte en vrijheid om in gesprek te gaan, het contact wordt steeds laagdrempeliger. We zijn meer met elkaar verbonden en dat maakt dat ons team veel hechter is geworden.”


Like | 5

Collega’s

Familiekiekje

Collega’s

Digitaliseren patiëntenfolders

Video