x

WKC? Werknemersklachtencommissie

Je veilig en gehoord voelen op de werkvloer is een vereiste om goed je werk te kunnen doen. Als GHZ willen we dit borgen aan onze werknemers door de werknemersklachtencommissie (WKC). Jack van Oostrom, voorzitter van de commissie: “Je kan bij deze commissie terecht voor klachten over ongewenste omgangsvormen of klachten waarmee je je als medewerker benadeeld voelt.” Sinds kort is de samenstelling van de WKC én het protocol vernieuwd. Op Zenya kan je meer vinden over de procedure en regelingen rondom deze klachten. “Het is belangrijk dat de juiste informatie beschikbaar is voor onze collega’s.” De commissie bestaat uit Jack van Oostrom (voorzitter), Werner de Ruijter (vicevoorzitter), Gea Delfsma (ambtelijk secretaris), Hans Schroten, Anneke Bekker-Hoogeveen, Mark Hulzebos, Ina Kool en Heromy Etienne.


Like | 6

GHZ uitgelicht

Niet mokken…maar wassen!

GHZ uitgelicht

Pilot FibriCheck bij Cardiologie

Video