x

FibriCheck bij Cardiologie

Sinds 1 november is Cardiologie gestart met een pilot voor telemonitoring van hartpatiënten met atriumfibrilleren. Bij hen kunnen plots hartritmestoornissen ontstaan. Om complicaties te voorkomen is regelmatige controle, een snelle diagnose en een passende behandeling nodig.

“In plaats van een controle op de polikliniek, kunnen veel patiënten voortaan zelf hun hartritme meten. Via de app FibriCheck meten patiënten in 60 seconden thuis hun hartritme en geven ze hun klachten door. De behandelend specialist bepaalt vervolgens of er een behandeling nodig is,” vertelt Isabel Hindriks, teamleider Cardiologie.

Patiënten krijgen zo meer regie in hun eigen zorgproces. Bij positieve metingen hoeven zij niet meer terug voor een consult en een hartfilmpje. Met de pilot willen we in 1 jaar tijd 186 patiënten behandelen.“Als hiervan 60% niet meer gezien hoeft te worden op de polikliniek is het een succes.”

Like | 13

GHZ uitgelicht

WKC? Werknemersklachtencommissie

GHZ uitgelicht

Stap vooruit met Route ‘31

Video