Vijf
vragen
aan

Marianne van Leeuwen

Voor de zomer heeft het bestuur aangekondigd dat we voorlopig de financiering voor de renovatie van onze bestaande bouw niet rond hebben. Toch zullen er nog wel bouwwerkzaamheden gedaan worden. We vroegen Marianne van Leeuwen, Manager Huisvesting, Techniek en Beheer, naar de plannen voor de komende jaren.

pijl-wit-down

1

BETEKENT DIT DAT WE DE KOMENDE JAREN HELEMAAL NIETS MEER KUNNEN DOEN?

“Nee, gelukkig niet. De plannen voor een grote renovatie zijn in de ijskast gezet, maar we moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat ons gebouw veilig blijft, zowel voor onze patiënten als onze medewerkers. Zo worden bijvoorbeeld de stoppenkasten op de bestaande verpleegafdelingen vervangen. En ook de te gladde vloeren in sanitaire ruimtes zijn gevaarlijk. Daar brengen we een laag overheen aan zodat de vloer ruwer wordt.
Ook het noodzakelijk groot onderhoud dat is vastgelegd in ons meerjarenonderhoudsplan, gaat door. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud aan de daken, het vervangen van luchtbehandelkasten, of aanpassingen die wettelijk vereist zijn.“

2

IS ER NOG GELD OM DE A- EN B-VLEUGELS WAT AANGENAMERS TE MAKEN VOOR ONZE PATIËNTEN?

“We gaan geen structurele aanpassingen doen, maar zullen met zeer beperkte middelen wel de meest noodzakelijke esthetische knelpunten aanpakken. Kijk bijvoorbeeld naar de A4. Daar hebben we de muren in de gangen en van de patiëntenkamers geschilderd, evenals de tegels in de douche- en toiletruimtes. Ook de verlichting op de gangen en in de patiëntenkamers en sanitaire ruimtes is aangepast. En natuurlijk vervangen we dan meteen kapot sanitair als dit nodig is. Zo oogt het allemaal veel frisser voor onze patiënten. Maar het blijven wel 6-persoonskamers en de sanitaire ruimtes worden niet groter.”

3

IS HET ‘OGEN EN OREN’ PROJECT NOG WEL ZINVOL, ALS WE TOCH GEEN NIEUWE VERBOUWPROJECTEN MEER KUNNEN OPSTARTEN?

“Ja zeker, dit helpt ons juist om de goede keuzes te maken samen met de afdelingen. We doen deze ogen- en orenrondes overigens niet alleen op de A- en B-vleugel, maar op alle patiëntenafdelingen, ook in de nieuwbouw. Als op een bepaalde afdeling de meeste patiënten met een infuus lopen en allemaal heel veel last hebben van een bepaald muurtje, dan kunnen we in overleg met de afdeling besluiten om dat probleem op te lossen terwijl we iets anders nog even uitstellen.”

4

OVER UITSTELLEN GESPROKEN, KUNNEN WE DE WERKZAAMHEDEN IN HET F-GEBOUW NIET BETER UITSTELLEN?

“Veel medewerkers vragen waarom we werkzaamheden in het F-gebouw niet uitstellen om zo geld over te houden voor de bestaande bouw, maar dat is geen optie. Door interne verhuizingen naar de nieuwbouw ontstonden destijds ‘gaten’: lege afdelingen die nu één voor een aangepast worden naar de behoeftes van de poli’s die is F gehuisvest zijn. Dit gebeurt natuurlijk in de stijl van de nieuwbouw, zodat F en de nieuwbouw straks echt op elkaar aansluiten. We zijn hier overigens bijna mee klaar. Alleen de poli’s Interne Geneeskunde nog.”

5

ZIJN ER NOG ANDERE WERKZAAMHEDEN GEPLAND?

“In huis vinden nog allerlei kleine en grotere werkzaamheden plaats. Zo wordt de keuken verbouwd om het nieuwe maaltijdconcept “Beleef” op alle verpleegafdelingen te kunnen invoeren. En in de parkeergarage P3 vinden werkzaamheden plaats. Dit was een vereiste van de gemeente toen zij de vergunning  voor P3 van een tijdelijke naar een definitieve vergunning omzetten. Zo was de uitrit van de ambulance nog steeds een tijdelijke situatie. Ook vinden kleine verbouwingen plaats wanneer bepaalde apparatuur vervangen wordt. Een voorbeeld is de Angiokamer die moet worden aangepast om een nieuw Angioapparaat te kunnen plaatsen. Dat geldt ook voor dat deel van het lab waar binnenkort een nieuwe analyser wordt geplaatst. Maar voor alles geldt: we doen voorlopig alleen wat echt nodig is.”

Video