De rol van de OR bij reorganisaties

Bij reorganisaties heeft de ondernemingsraad (OR) adviesrecht. Dit is zo geregeld vanuit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Een adviesaanvraag die we van het bestuur krijgen, bespreken we eerst binnen de OR. Ook gaan we in gesprek met medewerkers. Vaak levert een adviesaanvraag in eerste instantie meer vragen op dan antwoorden. Deze vragen leggen we weer bij het bestuur neer.

Bij adviesaanvragen speelt tijd vrijwel altijd een rol. Het bestuur heeft al een tijd aan gewerkt aan de aanvraag en wil snel tot actie overgaan. En ook medewerkers willen vaak snel duidelijkheid. De WOR spreekt over een ‘redelijke termijn’ voor de OR om te adviseren, meestal hanteren we een periode van vier tot zes weken. De OR geeft pas advies als alle onduidelijkheden en vragen zijn opgelost. Soms betekent dat dat het proces vertraagt maar de OR vindt zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid.

GHZ Personeelsnieuws | intro

or

Video