ghz-vector

GHZ in de regio

In ons strategisch plan is ‘Ziekenhuis van en voor de regio’ één van de drie pijlers. Dit betekent dat wij voor alle patiënten in de regio medisch specialistische zorg en diagnostiek aanbieden. Dichtbij waar mogelijk en centraal waar nodig. Daarnaast werken we voor complexe zorg en zeldzame aandoeningen samen met andere ziekenhuizen.

pijl-wit-down

GEMOET-Training levert betere geboortezorg

In oktober en november vinden de jaarlijkse GEMOET trainingen plaats. GEMOET staat voor Goudse Eerste lijns MOET (Managing Obstetric Emergencies and Trauma) en is een terugkerende cursus gericht op de acute verloskunde. “De training wordt georganiseerd door gynaecologen en verloskundigen uit het GHZ en regio Gouda. Dit zorgt in het werkveld voor een goede uitwisseling met betrekking tot protocollen en afspraken en er ontstaat meer inzicht in elkaars werk. Ook sluiten kinderartsen en ambulancemedewerkers aan, waardoor ook deze overdracht steeds beter verloopt”, legt verloskundige Sofie van Gemert uit.

Een vlotte systematische aanpak in situaties, waarbij elke seconde telt, vereist naast kennis ook ervaring. Omdat deze situaties niet vaak voorkomen is oefening noodzakelijk. “ Hulpverleners die zijn geschoold en geoefend in het omgaan met acute levensbedreigende situaties van zwangere vrouwen en hun kind leveren betere zorg. Hierdoor kunnen ernstige ziekte of zelfs sterfte van zwangere vrouwen en hun pasgeborenen zoveel mogelijk voorkomen worden.”

“GEMOET zorgt voor een goede uitwisseling van protocollen en geeft meer inzicht in elkaars werk”

Op Safari in het GHZ

Op zaterdag 3 september konden kinderen met hun (groot)ouders op safari in ons ziekenhuis. Kinderen gingen op zoek naar de GHZoo-dieren en maakten spelenderwijs kennis met verschillende afdelingen en specialismen.

Bij de afdeling Radiologie is geraden welk dier er op de röntgenfoto staat. Bij de gipskamer werden de juiste gipsbenen bij elkaar gezocht. Er werden proefjes gedaan met hulp van de laboratoriummedewerkers, er zijn uniformen bij elkaar gezocht en koffers gevuld met spullen die je meeneemt als je wordt opgenomen. Door alle opdrachten juist uit te voeren, konden de kinderen een rebus oplossen die leidde naar Freek de Giraffe, de GHZ-mascotte.

Met mini open dagen zoals de GHZ-Safari maken (potentiele) patiënten op een laagdrempelige manier kennis met het ziekenhuis. We laten bezoekers uit de regio zien waar het GHZ voor staat, zodat ze wellicht voor ons ziekenhuis kiezen zodra zij een ziekenhuis moeten bezoeken. Ook geeft het St. Vrienden van het GHZ de gelegenheid nieuwe Vrienden te maken.

Dichtbij chirurgische zorg verlenen

De regiolocaties zijn belangrijk voor het GHZ. We brengen de zorg hiermee dichter bij onze patiënten. Wouter Jurgens werkt sinds januari als plastisch chirurg in het ziekenhuis. Eens in de twee weken, op donderdagmiddag, werkt hij op de regiolocatie in Zuidplas:

“Iedere donderdagmiddag houden wij spreekuur in Nieuwerkerk. Patiënten kunnen met al hun vragen terecht. Op de locatie verwijderen we plekjes en voeren we kleine handcorrecties en soms ooglidcorrecties uit. Voor grotere ingrepen gaan patiënten naar Gouda. Door de huiselijke inrichting is het hier erg gemoedelijk. Daardoor kunnen we dichtbij zorg verlenen in een prettige sfeer!”

Video