Hier zijn we trots op

pijl-wit-down

Compliment
van de patiënt
pijl-wit-down

Betere behandeling van ondervoeding
pijl-wit-down
Taart!
pijl-wit-down
Nieuwe SPECT-CT voor afdeling Nucleaire Geneeskunde

Nieuwe SPECT-CT voor afdeling Nucleaire Geneeskunde

De afdeling Nucleaire Geneeskunde heeft onlangs een nieuwe SPECT-CT scan in gebruik genomen. We zijn daarmee het eerste ziekenhuis in de regio dat met deze nieuwe apparatuur voorzien van de laatste ontwikkelingen, werkt. Gerrit Sloof, Nucleair Geneeskundige, is blij met de nieuwe scan: “Mogelijke afwijkingen kunnen met de SPECT-CT scan sneller en met meer zekerheid dan voorheen opgespoord of juist uitgesloten worden. De scan maakt zeer gedetailleerde opnames waardoor afwijkingen die op routinefoto’s niet te zien zijn, nu wel zichtbaar zijn. Ook kunnen we beter zien waar de afwijking precies zit en hoe uitgebreid deze verspreid is. Voor de patiënt betekent dat een snellere en betere diagnose en, waar nodig, ook een snellere start van de juiste behandeling.”

Betere behandeling van ondervoeding

Goede voeding draagt bij aan het herstel van patiënten. Helaas is de realiteit dat de voedingstoestand meestal verslechterd wanneer iemand wordt opgenomen. De behandeling en registratie van ondervoede patiënten is belangrijk, dit gebeurt in het GHZ nog onvoldoende. Er is daarom een speciale werkgroep Ondervoeding opgericht.

Maureen Scholten leidt deze werkgroep: “Naast het op orde brengen van de registratie is ons doel om de inname van de eiwitten te verhogen. Gebleken is dat op dag vier van de opname slechts 23% van de patiënten voldoende eiwitten binnen krijgt, de landelijke norm is 60%. De eerste stappen zijn gezet: er is een registratieveld toegevoegd aan norma die de eiwitinname registreert op dag vier van de opname, daarnaast kan met één [NdH1] druk op de knop een diëtist ingeschakeld worden. Ook besteden we veel aandacht aan scholing voor room-assistants en nieuwe arts-assistenten.”

Compliment van de patiënt

Een van de manieren om een compliment aan het GHZ te geven is het schrijven van een waardering op Zorgkaart Nederland. De afdeling Marketing & Communicatie stuurt deze berichten altijd door naar de teamleider om dit te delen in het team.

Dit is een van de complimenten op Zorgkaart Nederland waar we trots op zijn:

“Waar andere ziekenhuizen gemakkelijk zeggen “daar moet u mee leren leven”, gaat het GHZ een stap verder waardoor de pijnklachten verminderd zijn. Na vijf ziekenhuizen was er eindelijk één die werkelijk de klachten serieus heeft genomen en ook werkelijk er iets mee heeft gedaan. Het is gewoon fijn als je problemen hebt en er echt naar je geluisterd wordt.” Obstetrie & Gynaecologie, cijfer: 8.

Maar ook via social media ontvangen we regelmatig leuke berichten van patiënten en bezoekers. Onlangs ontvingen we via Instagram onderstaand bericht van een Engelse vrouw die bij ons op ziekenbezoek was. Zelfs met iets kleins als originele pictogrammen voor onze toiletten maken we mensen al vrolijk!

“I was at the hospital this morning and I saw something that makes me very happy. These symbols are being used on the toilet doors. Good job, Groene Hart Ziekenhuis!”

Taart!

…Voor kordaat optreden van diverse collega’s bij wateroverlast B4

In iedere Scoop deelt de Raad van Bestuur taart uit aan een afdeling die iets bijzonders gepresteerd heeft en daarom een compliment verdient.

Godfried Barnasconi: “Met veel plezier heb ik dit keer een taart overhandigd aan de medewerkers van de afdeling B4 (verpleegafdeling Interne Geneeskunde) en een aantal medewerkers van de Technische Dienst. De taart is een compliment voor hun optreden tijdens de wateroverlast van een paar weken geleden op de B4.

Door een gesprongen waterleiding van een po-spoeler, stroomde er water de afdeling op en zijn uit voorzorg twaalf patiënten naar een andere kamer verhuisd.

Door het kordate handelen was de situatie snel weer onder de controle en is de overlast voor de patiënten tot een minimum beperkt.”

Wouter Steenwoerd, teamleider Interne Geneeskunde: “Wat een mooi compliment, dat waarderen we! Natuurlijk is het even schrikken als zoiets gebeurd maar er werd direct actie ondernomen. Het was mooi om te zien hoe de verschillende disciplines (medewerkers van de B4, TD en brandweer) vlekkeloos samenwerkten om het probleem op te lossen en de rust onder de patiënten te bewaren.”

Video