Betaling factuur medisch behandeling

“Pas geleden ben ik geopereerd. De prijs voor die operatie heb ik opgevraagd bij het ziekenhuis. Nu geeft de verzekeraar aan niet te willen betalen omdat voor de operatie geen toestemming is gevraagd. Had het ziekenhuis mij hierover moeten inlichten? Kan ik de rekening verhalen op het ziekenhuis?”

Verantwoordelijkheid ziekenhuis

Op basis van de Wet kwaliteit klachten geschillen in de zorg (Wkkgz) die per 1 januari 2016 in werking is getreden is elke zorgaanbieder op basis van de Wkkgz gehouden om informatie te verstrekken aan patiënten over het tarief van de behandeling. Een markt van prestaties en diensten op het gebied van gezondheidszorg kan immers niet functioneren zonder toetsbare informatie over tarieven (vergelijkbaar met het prijskaartje dat in de winkel aan producten hangt). Overtreding van dit voorschrift is dan ook aan te merken als economisch delict en strafrechtelijk handhaafbaar.

pijl-oranje-down

Verantwoordelijkheid patiënt


In de verhouding tussen patiënt en ziekenhuis is het uitgangspunt dat de patiënt zelf nagaat of de zorgverzekeraar een behandeling vergoedt en of hij, indien dit eventueel niet zo is, zelf de kosten van een behandeling kan dragen. Het is voorts in beginsel de eigen verantwoordelijkheid van patiënt om, indien vereist, toestemming voor een behandeling door een zorgverlener te vragen. Als een patiënt dit heeft nagelaten, dient dat in beginsel voor zijn risico te blijven. Meer informatie kun je hier terug vinden:

Inzien document
GHZ Uitgelicht | intro

Vragen op het gebied van medische aansprakelijkheid, privacy en andere juridische kwesties kunnen worden voorgelegd aan de bedrijfsjurist/functionaris gegevensbescherming (FG), mr. Winke Uytdehaage tst.nr. 5251.

E-mailadres: [email protected].
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend

Video