Samen+

Het GHZ en Alrijne Ziekenhuis werken sinds 2015 samen. Eerst onder de naam Oncologisch Netwerk West, maar sinds kort onder de nieuwe naam Samen+. Vier collega’s vertellen over Samen+.

pijl-wit-down

Karin van Assen,
longarts GHZ, stafvoorzitter en lid stuurgroep Samen+
Willem Hueting,
chirurg Alrijne Ziekenhuis
Amber Kuijvenhoven,
beleidsmedewerker Samen+
Evert Waasdorp,
chirurg GHZ

karin

“Het mooie van Samen+ is dat de samenwerking energie geeft in plaats van kost.”

Karin van Assen,
longarts GHZ, stafvoorzitter en lid stuurgroep Samen+

“Patiënten de beste zorg bieden, is de belangrijkste drijfveer van onze samenwerking met Alrijne Ziekenhuis in Samen+. Daarnaast willen we ook dat zorg in de regio, dicht bij huis, beschikbaar blijft. Daar hebben we als GHZ andere ziekenhuizen bij nodig.

Wat deze samenwerking uniek maakt, is het feit dat dokters voor bepaalde ingrepen samen met hun patiënt reizen naar een andere ziekenhuislocatie.

De voor- en nazorg is altijd in het eigen ziekenhuis. Dit vraagt veel inzet van de betrokken dokters maar ook veel regelwerk om dit mogelijk te maken. Het mooie van Samen+ is dat de samenwerking energie geeft in plaats van kost. De sfeer is gewoon goed.”

down-blauw-small

willem

“Niet minder belangrijk is het enthousiasme en de toewijding van alle betrokkenen.”

Willem Hueting,
chirurg Alrijne Ziekenhuis

“Alrijne Ziekenhuis heeft ongeveer een jaar geleden met het GHZ  afgesproken om endeldarmoperaties op locatie Leiderdorp uit te voeren en altijd in tweetallen te opereren. Dat mensen naar een andere locatie moeten voor de operatie, vinden ze bijna nooit een probleem. Gezamenlijk opereren leidt tot een beter resultaat.

In één jaar tijd hebben we meer dan honderd operaties uitgevoerd, met goede uitkomsten en weinig complicaties. Opvallend is dat we bijvoorbeeld zelden een patiënt met een naadlekkage hebben gehad die daarvoor opnieuw geopereerd moest worden, terwijl deze complicatie normaal gesproken bij 7% tot 10% van de patiënten optreedt.

Ook hebben we de opnametijd kunnen verkorten van gemiddeld zeven naar vijf dagen en hebben we minder stoma’s hoeven aanleggen. Belangrijke succesfactor van de samenwerking is het casemanagement door gespecialiseerde verpleegkundigen die de patiënt opvangen en begeleiden, het zorgproces bewaken en daarmee de continuïteit in de zorg borgen. Niet minder belangrijk is het enthousiasme en de toewijding van alle betrokkenen. Iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en wat hij van de ander kan verwachten. Mensen zijn bereid van elkaar te leren.”

down-blauw-small

amber

“Als beleidsadviseur van Samen+ ben ik elke dag bezig met de samenwerking.”

Amber Kuijvenhoven,
beleidsmedewerker Samen+

“Als beleidsadviseur van Samen+ ben ik elke dag bezig met de samenwerking. Nadat er in de Stuurgroep en op vergaderingen met betrokken vakgroepen allerlei zaken worden voorgesteld en besloten, moet dit in detail worden uitgezocht, uitgewerkt en geregeld. Daar ben ik, samen met de projectleiding, verantwoordelijk voor. Dit betekent onder andere dat ik met alle betrokkenen afspraken maak. Dit bespreek ik met de planning van de OK en met de pathologie maak ik afspraken over het onderzoeken en vervoeren van het verwijderde weefsel van deze patiënten.

Daarnaast zorg ik dat de patiënten de juiste voorlichtingsmaterialen krijgen en dat alles goed geregeld is voor het multidisciplinair overleg. Regelmatig informeer ik hoe alles loopt, waar ik nog wat in kan betekenen en ben ik het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen die iets met Samen+ te maken hebben.”

down-blauw-small

dr-e-waasdorp

“Bij ingewikkeldere operaties is het fijn om samen te opereren.”

Evert Waasdorp,
chirurg GHZ

“Sinds maart dit jaar werken we ook met Alrijne Ziekenhuis samen op het gebied van operaties aan de (bij)schildklier. Concreet betekent dit dat ik met collega’s uit het GHZ en Alrijne alle patiënten in een gezamenlijk multidisciplinair video overleg bespreek. De operaties vinden hier plaats in Gouda, de voor- en nazorg dichtbij huis in het eigen ziekenhuis.

In totaal voeren we samen meer dan honderd operaties per jaar uit. Eens in de twee weken komt een collega chirurg van Alrijne Ziekenhuis hierheen en opereren we samen deze patiënten. Dit heeft een duidelijke meerwaarde. Iedere chirurg heeft zijn eigen expertise, zeker bij ingewikkeldere operaties is het fijn om samen te opereren. Voor de patiënt betekent dit dat de zorg alleen maar beter wordt. Dat is uiteindelijk ook ons doel van de samenwerking.”

Video