VIJF
VRAGEN
AAN…

Cynthia Huizer

_

Cynthia Huizer is al bijna 25 jaar werkzaam in het GHZ. Inmiddels werkt ze als teamleider op de poliklinieken Gynaecologie, Verloskunde en KNO. Daarnaast wordt ze vaak gevraagd om mee te denken bij projecten, zoals het doorlopend bezoek.

1

Wil je jezelf even voorstellen?

Ik ben Cynthia Huizer en ben getrouwd met Rowdy. Samen hebben wij een dochter (Puck) en een zoon (Jibbe). Ik ben 24 jaar geleden begonnen met de interne opleiding voor A-verpleegkundige en werk sinds die tijd met veel plezier in het GHZ. In 1997 startte ik op de afdeling Verloskunde, vanaf 1999 werd ik teamleidster op de Verloskunde en nu ben ik alweer vijf jaar teamleidster van de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde. Daarnaast verricht ik werkzaamheden voor de stichting In Zwang en sinds begin dit jaar ben teamleidster van de poli KNO. Ik ben oprecht en eerlijk en wil dit uitdragen naar mijn collega’s en patiënten.

2

Welke werkzaamheden verricht je binnen het GHZ?

Vanzelfsprekend komt voor mij patiëntenzorg op de eerste plaats. Ik vind het heel belangrijk dat de patiënten tevreden zijn over hun behandeling. Ik ben ervan overtuigd dat een heel groot gedeelte van de tevredenheid van patiënten gevormd wordt door de tevredenheid van het GHZ personeel: als je tevreden bent met je werk draag je dat ook uit in je werk.

Als teamleidster heb ik andere taken dan toen ik nog ‘aan het bed’ stond. Nu word ik regelmatig bij projecten betrokken. Denk aan het traumateam, het organiseren van scholing voor ‘externe’ verloskundigen en het organiseren van teamtrainingen voor poli en afdeling. Daarnaast heb je natuurlijk nog de dagelijkse gang van zaken: coaching, jaargesprekken, investeringen, hotflo, met medewerkers kijken naar groei en uitdagingen in het werk en nog veel meer.

3

Wat vind je leuk aan je werk?

Dat ik al bijna 25 jaar bij het GHZ werk, zegt genoeg! Ik heb het hier goed naar mijn zin. Mijn werk is fijn en er zijn uitdagingen genoeg. Het ziekenhuis geeft positieve prikkels tot verandering. Het hoeft nooit te vervelen. Door de jaren heen heb ik veel contacten opgebouwd en ervaar ik goede samenwerkingen met verschillende afdelingen.

4

Wat vind je van de proef doorlopend bezoek?

Het verzoek voor ruimere bezoektijden kwam regelmatig naar voren bij PTO’s en de kaartjes van Patiënt als Partner (PaP). Als we mensen om hun suggesties vragen, vind ik dat we daar dan ook iets mee moeten doen. Op het Vrouw Kind Centrum hebben wij al drie jaar doorlopend bezoek en dat gaat naar volle tevredenheid van patiënten, familie én personeel. Ik sta dus achter de keuze voor verruimde bezoektijden. Maar ik begrijp ook dat je de afdeling verloskunde niet kunt vergelijken met Interne geneeskunde, Chirurgie of Cardiologie. Elke verandering brengt voordelen, maar zeker ook uitdagingen en gewenning met zich mee. Zo krijgt de ene patiënt meer en langer bezoek dan zijn buurman. Dat kan vervelend zijn als je ziek op een afdeling ligt. Aan de andere kant is het voor een patiënt erg fijn dat er elk moment van de dag iemand aanwezig kan zijn. Een dierbare kan troost, hulp of gewoon gezelligheid geven.

5

Wanneer is de proef met verruimde bezoektijden een succes?

Dat hangt van verschillende factoren af. Om de proef goed te kunnen evalueren zijn de ervaringen en bevindingen van patiënten, bezoekers én medewerkers van belang. Zijn zij positief of vinden zij het vervelend? Werkt het op deze manier of moeten we nog aanpassingen doen? We zullen ieders mening inventariseren door onder andere digitale vragenlijsten, kenniscafés, interne overleggen en (sociale) media. De naleving van de regels is daarbij erg belangrijk voor het slagen. De dagelijkse werkzaamheden moeten immers gewoon doorgaan. Persoonlijk zie ik het positief in!

Video