DE WEEK VAN

Erik Rademakers,
Teamleider Klinisch Chemisch Laboratorium

Het KCL wordt verbouwd en krijgt nieuwe apparatuur. Erik Rademakers is teamleider op het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) en vertelt over zijn afwisselende werk en de verbouwing.

 

DINSDAG

Mijn werkweek begint op dinsdag. Ik werk 4 x 9 uur en ben op maandag altijd vrij. Dan ben ik druk met boodschappen doen, bij de bloedbank plasma geven, de kinderen naar turnen en ballet brengen en eten koken. ’s Avonds sta ik zelf nog op het hockeyveld. Op dinsdagochtend ligt mijn werkplek vol met zaken die mijn collega’s aan mij willen overdragen of die ze bij mij onder de aandacht willen brengen. En omdat ik erg visueel ben ingesteld, ligt er dan ook daadwerkelijk van alles op mijn bureau waar ik iets mee moet.

WOENSDAG

De woensdag staat in het teken van de nieuwbouw op het laboratorium. Met projectleider Wout van der Brom heb ik een bespreking over de nieuwe apparatuur op het Klinisch Chemisch Laboratorium. De nieuwe apparatuur komt straks in een track, een soort lopende band, te staan. Wanneer de track in gebruik genomen wordt, worden bijna alle routinebepalingen via de track langs de verschillende apparaten geleid. De bedoeling is dat we rond half april met de nieuwe apparatuur gaan werken. We kijken er erg naar uit!

‘De bedoeling is dat we rond half april met de nieuwe apparatuur gaan werken. We kijken er erg naar uit!’

DONDERDAG

Donderdag is een dag vol overleggen op het laboratorium. Dagelijks of soms zelfs meerdere keren per dag, worden er kwaliteitscontroles uitgevoerd voor de bepalingen die we in het laboratorium uitvoeren. Voor iedere bepaling die we uitvoeren gelden bepaalde waardes. Deze waardes geven aan wat de uitslag van de bepaling moet zijn. Soms gebeurt het dat een uitslag toch buiten deze waardes valt. Met mijn collega teamleiders Corry en Yvette heb ik regelmatig overleg over dit onderwerp. We bespreken dan welke acties uitgevoerd moeten worden om te zorgen dat de volgende uitslagen wel binnen de waardes vallen. Snelle actie hierop is belangrijk zodat de uitslag van een onderzoek zo snel mogelijk doorgegeven kan worden aan de aanvragende arts.

VRIJDAG

De vrijdag staat in het teken van de bestellingen. Ik heb een overleg met Ewout Lasschuyt, applicatiebeheerder bij de afdeling Inkoop. Samen met Ewout hebben we twee jaar geleden het scannen van het reagens (chemische stof die wordt gebruikt voor onderzoek) op het laboratorium geïntroduceerd. Het is belangrijk om regelmatig te kijken of de aantallen die in Oracle staan nog juist zijn. Zo voorkomen we dat er door de collega’s wordt misgegrepen of dat er teveel is en we reagens weg moeten gooien omdat het over de houdbaarheidsdatum is. Nu we met nieuwe apparatuur gaan werken, moeten we opnieuw kritisch kijken naar de hoeveelheden die we bestellen.

Video