x

Online patiëntenportaal voor het GHZ

De digitale communicatie tussen zorgverlener en patiënt wordt steeds belangrijker. In 2014 zijn we binnen het GHZ daarom begonnen met uitvoering van de online strategie. Met verschillende online toepassingen vergroten we de betrokkenheid van de patiënt bij het ziekenhuis. Daarbinnen past natuurlijk ook de ontwikkeling van een online patiëntportaal: online zaken kunnen regelen of inzien is niet meer weg te denken in deze tijd. Onlangs is het recht op online inzage wettelijk vastgelegd. De vraag is dus niet meer óf we online inzage willen gaan bieden, maar wanneer en hoe we dat gaan doen. Tijdens de inspiratiebijeenkomst in februari is een eerste stap gemaakt op weg naar een online portaal voor het GHZ. Nefroloog Paul van de Boog (LUMC) gaf een presentatie over de zelfzorgapplicaties die hij heeft ontwikkeld en Bettine Pluut (programmamanager patiëntparticipatie en e-health a.i. bij Nictiz) vertelde over de ervaringen van andere organisaties met een online portaal. Ook lichtte zij toe wat de uitdagingen zijn in het betrekken van medewerkers bij een online portaal. De uitkomsten van deze avond vormen de basis voor de visie die nu wordt ontwikkeld over het online portaal voor het GHZ.

Video