x

Nieuwe techniek heupprothese

Sinds 1 januari zijn de orthopeden gestart met het toepassen van een nieuwe techniek voor het plaatsen van een heupprothese, namelijk via de voorste benadering. De voorste benadering is een techniek in opkomst en brengt veel voordelen voor de patiënt: het geeft minder spierschade, minder pijn, minder risico voor het uit de kom schieten van de prothese én een sneller herstel.

Vincent Wennemers: ‘In de maand januari hebben we veertien patiënten geopereerd volgens de voorste benadering. De eerste patiënten hebben we ondertussen ook terug gezien op de polikliniek: zij waren erg tevreden en wij ook! De operatie verloopt steeds vlotter en de mensen mobiliseren voorspoedig. We hebben de learning curve doorlopen en vanaf maart gaan we met z’n drieën afzonderlijk verder. De komende tijd blijven we de procedure optimaliseren.

Video