x

Het GHZ valt in de prijzen!

Een mooi compliment voor alle inspanning rondom de flexibele inzet van verpleegkundigen. Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) heeft een ideeënjacht op het gebied van innovatief roosteren gehouden en de inbreng van het GHZ is als inspirerend en vernieuwend beoordeeld. Dagelijks zijn onze collegae van FIER en verpleegafdelingen druk om de benodigde personele inzet af te stemmen vanuit de gedachte van integraal capaciteitsmanagement. Een pittige klus, maar de waardering vanuit StAZ is een teken dat we een goede weg zijn ingeslagen.

Marriël Veenstra (capaciteitsmanager a.i.): “Innovatie is niet alleen een idee bedenken. Innovatie is vooral samen geïnspireerd raken en anderen inspireren. StAZ geeft ons tips om de flexibilisering te versterken en zorgt voor kennisuitwisseling tussen ziekenhuizen. Laten we de flexibilisering zien als kans om nog meer over afdelingsgrenzen heen samen te werken!”

Foto: Mira, Jolien, Suus, Marleen en Petra van FIER en Marriël

Video