x

Een patiënt met een delier, wat nu?

Op vrijwel alle afdelingen van ons ziekenhuis kun je te maken krijgen met patiënten die een delier (acute verwardheid) krijgen. Een delier veroorzaakt onrust en desoriëntatie en is voor veel patiënten een angstige en traumatische ervaring. De impact van een delier is ook groot voor familie/naasten die er mee geconfronteerd worden. Wat kun je naast de medische zorg doen om deze patiënt te helpen?

Betrek familie
De belangrijkste interventie zonder medicatie is het betrekken van een familielid bij de behandeling of het voorkomen van een delier. De aanwezigheid van een vertrouwd persoon maakt voor de patiënt een groot verschil en helpt om de rust te bewaren en ontregeling tegen te gaan. In de folder ‘Delier, acuut optreden verwardheid’ leest de naaste wat hij/zij kan doen.

Vrijwilliger delierzorg
Als er vanuit familie geen mogelijkheid is om bij de patiënt te zijn of er is geen familie dan kan een speciaal getrainde vrijwilliger deze rol vervullen.

De procedure voor inzet van een vrijwilliger komt binnenkort op GHZ intern. Informatie kan opgevraagd worden bij Riëtte Oudenaarden.

Nieuw uitgangspunt vrijheidsbeperkende interventies
‘Vrijheidsbeperking in het ziekenhuis? Nee, tenzij…’ is het nieuwe uitgangspunt voor een optimale behandeling van de patiënt. Tijdens de praktijkworkshopdagen wordt er aandacht besteed aan de vernieuwde richtlijnen voor omgang met een delier en vrijheidsbeperkende interventies.

Zet ook alvast 3 oktober in jouw agenda om ervaringen uit te wisselen met collega’s en nieuwe kennis op te doen over dit onderwerp op het symposium. Heb je vragen? Neem dan contact op met Riëtte Oudenaarden of Leen den Boer.
Video