Patiënt
als partner

Inspiratie
uit Zweden

Online
patiëntportaal

Wolkenluchten
Urologie

Studiereis Zweden

In februari bezocht een groep collega’s enkele ziekenhuizen in de regio Jönköping, de best presterende én goedkoopste zorgregio in Zweden. De deelnemers verwachtten in Zweden meer te leren over het Clinical Microsystem Thinking (CMT), samen geïnspireerd te raken door de aangeboden workshops en elkaar te enthousiasmeren om hiermee in Gouda nog intensiever aan de slag te gaan. Maar zijn die verwachtingen ook uitgekomen? En wat zien we er de komende tijd van terug?

Deelneemster Mieke van Loon werkt al bijna 17 jaar als analist op de Medische Microbiologie. “Wij werken niet direct met patiënten. Onze bijdrage aan de patiënt wordt dus vooral bepaald door het ondersteunen van de aanvrager met maximale kwaliteit en snelheid.”

Tijdens de studiereis hoopte Mieke meer inzicht te krijgen in hoe je in die situatie om kunt gaan met Clinical Microsystem Thinking. “In Zweden bevinden klinische chemie, pathologie, medische microbiologie en immunologie zich in één laboratorium. Helaas is dat in GHZ niet zo, want medische microbiologie zit aan Bleulandweg 3. Ik ontdekte dat het veel voordelen biedt om fysiek bij elkaar te zijn en zou dat ook graag zien in het GHZ. Zo lang dat niet kan, wil ik ons lab in ieder geval bekender maken bij GHZ collega’s. Heel veel medewerkers denken dat er maar één lab is (het KCL), maar dat is dus niet zo.“

Qua werkzaamheden zag Mieke dat microbiologie al hele goede kwaliteit levert en dat er goede onderlinge communicatie is. “Wat je voelt in Zweden is dat iedereen erg trots  is op zijn werk en dat ook uitstraalt. Wij mogen best wat meer laten zien van onze successen en die ook vieren. Ik ga binnenkort een presentatie geven over deze Zwedenreis aan mijn collega’s. Wíj kunnen namelijk ook trots zijn op onze afdeling!”

Ook kinderarts Mirjam van Veen ervaarde de reis als zeer leuk en leerzaam. “Ik heb een aantal presentaties bijgewoond over initiatieven die naar aanleiding van patiënten suggesties zijn opgepakt. Zo was er een presentatie over een MRI-scan bij kinderen. Soms moeten zij onder narcose als ze niet goed stil kunnen liggen, zoals bij jonge leeftijd of een ontwikkelingsachterstand. In het ziekenhuis in Zweden combineerden ze dit met eventuele andere belastende onderzoeken. Denk aan bloedprikken, tandheelkundige behandeling, oogonderzoek. Door dit ook onder narcose uit te voeren, kan een soms moeizame of potentieel traumatische ervaring bespaard worden.“

Mirjam wil graag de kinderartsen meer betrekken in de whiteboard sessies. “Wij kunnen op een andere manier nadenken over feedback die patiënten over hun bezoek geven. Daarnaast onderzoek ik graag hoe we patiënten (nog) beter kunnen begeleiden in de spreekkamer, door gespreksvoering en ‘shared decision making’”.
In Zweden zag Mirjam dat zelfs logistiek ingewikkelde zaken te organiseren zijn en veel voor patiënten kunnen betekenen. “De manier van denken is bij veranderingen erg belangrijk. Verplaats je in de patiënt en denk niet in beperkingen maar in mogelijkheden!”.

Bekijk hoe de Zwedenreis is geweest.

 

Online patiëntportaal

In het GHZ werken we aan de ontwikkeling van een online patiëntportaal. Zo’n portaal biedt patiënten de mogelijkheid om hun medisch dossier online in te zien of bijvoorbeeld online een afspraak te maken. Welke mogelijkheden het online patiëntportaal van het GHZ precies gaat bieden, staat deels nog open. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de visie over het online patiëntportaal van het GHZ. Zaken die daarin worden benoemd zijn bijvoorbeeld: ‘voor wie maken we het online patiëntportaal, wat moet het portaal oplossen en wie heeft er recht op inzage?’ Wel zijn we als ziekenhuis verplicht om vanaf 2019 onze patiënten online inzage te geven in hun medisch dossier. Hiervoor biedt het ministerie van VWS het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ (VIPP) aan. Vanuit dit programma worden subsidies aan zorginstellingen verstrekt waarmee zij in drie jaar extra stappen kunnen zetten om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Ook het GHZ heeft een aanvraag gedaan voor deze subsidie.

Wolkenluchten Urologie

Patiënten waarderen de wolkenluchten die op verschillende afdelingen hangen in ons ziekenhuis. Dankzij de donaties van de kerstgeschenken van onze medewerkers worden er binnenkort ook op de afdeling Urologie twee wolkenluchten opgehangen in de behandelkamers. De wolkenlucht biedt een prettig uitzicht en helpt de patiënten te ontspannen tijdens een onderzoek of behandeling. De stichting Vrienden van het GHZ bedankt daarom alle medewerkers voor deze mooie gift!

Video