VIJF
VRAGEN
AAN…

Tjetske Gerbranda werkt sinds 2013 in het GHZ als ziekenhuisapotheker. Afgelopen januari kreeg zij daar twee functies bij: specialist Centrale VIM én specialist Medicatieveiligheid. Tjetske vertelt over haar nieuwe rollen.

1

Wat houdt je nieuwe rol als specialist centrale VIM in?

Als specialist CVIM monitor ik de VIM-meldingen: zijn er ziekenhuisbrede trends waarop actie ondernomen moet worden? Wordt er adequaat actie ondernomen op ernstige meldingen? Kan een incident op de ene afdeling ook op een andere afdeling optreden? Is het incident een mogelijke calamiteit? Waar nodig geef ik advies bij de meldingen. Dit alles met het doel om de veiligheid in ons huis te vergroten!

2

Wat houdt je nieuwe rol als specialist Medicatieveiligheid in?

Als specialist Medicatieveiligheid probeer ik te signaleren waar in de kliniek verbeteringen mogelijk zijn in de omgang met medicatie. Een voorbeeld is het huidige project waarin we een efficiëntere oplossing implementeren voor de dubbele controle bij toediening van infusen en injecties: bij dit project richten we ons niet alleen op de verpleegafdelingen, maar kijken ook naar risico’s bij ondersteunende/diagnostische afdelingen zoals de radiologie. Een volgend project waar ik graag mee aan de slag wil is het digitaliseren van de INR-lijsten (de lab-waarde die de trombosedienst in de eerste lijn prikt). Een continu aandachtspunt is het verminderen van voorschrijffouten.

3

Waar komt de vraag voor deze functies vandaan?

Ik was voorzitter van de Centrale VIM commissie. Met de reorganisatie van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid ben ik gaan kijken of we ook deze commissie efficiënter konden organiseren. Door de commissie te vervangen door een Specialist Centrale Vim die ondersteund wordt door een voormalig medewerker van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid bieden we meer continuïteit én is de lijn voor het signaleren van calamiteiten transparanter. Ik heb een korte lijn met onze procesbegeleider Calamiteiten Henny Krijnen.

Voor functie van specialist Medicatieveiligheid was in ons huis de tijd gewoon rijp: uit externe audits, IGZ-bezoeken en interne bevindingen bleek dat in ons streven naar kwaliteitsverbetering hier nog winst te behalen viel. Door één persoon overzicht te laten houden over alle issues hieromtrent, hopen we met verbetertrajecten meer uniformiteit in werkwijzen in huis te krijgen.

4

Hoe ga je deze rol invulling geven?

Een van de eerste zaken die ik als specialist Centrale VIM hoop te bereiken is dat het melden van incidenten een minder grote drempel wordt: met name door het formulier te vereenvoudigen. Voor mij is de kern: beschrijf goed wat er (bijna) mis ging en geef suggesties over hoe jíj denkt dat dit beter kan. Laten we met z’n allen leren van onze fouten!

Als specialist Medicatieveiligheid inventariseer ik alle medicatieveiligheidsprojecten en de zwarte gaten die er nog zijn. Hierbij is input van de medewerkers welkom. Zie jij een moment in het medicatietraject waar het risico op fouten groot is? Meld het en denk mee over hoe we dit kunnen verbeteren! Ik hoop voor 2018 een paar grote heikele punten op te pakken. Verder ben ik altijd benaderbaar om mee te denken over de inrichting van het medicatieproces. Het mooie aan beide nieuwe functies is de korte lijnen binnen gehele kliniek: van managers tot verpleegkundigen en van raad van bestuur tot technische dienst en ICT.

5

Wat merkt de patiënt er van?

Hoewel we nooit foutloos kunnen werken, blijft het doel om steeds minder te fouten te maken. Hopelijk voelt de patiënt dat wij willen leren van onze fouten. Wat betreft medicatieveiligheid wil ik graag dat wij als ziekenhuis het vertrouwen winnen van onze patiënt, zodat deze bij opname steeds meer de regie uit handen durft te geven wat betreft zijn pillen.

Video