‘Voorkomen is beter dan genezen’

Wij zijn de afdeling Risk Compliance en Control, ook wel RCC genoemd. Onze afdeling bestaat uit tien medewerkers. Onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur vervullen wij de taak van interne toezichthouder. Binnen het GHZ zorgen wij voor de beantwoording van de vraag of het ziekenhuis in voldoende mate haar bedrijfsprocessen beheerst en adequaat acteert op de risico’s die het behalen van haar strategische doelstellingen bedreigen. De afdeling RCC heeft twee belangrijke pijlers: advies en audit.

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ en aansluitend op de kernthema’s ‘organisatieontwikkeling’ en ‘professionalisering’ verstrekt de afdeling adviezen aan elke belanghebbende. Daarnaast willen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zekerheid hebben dat het GHZ ‘in control’ is en daarom worden er door ons interne audits uitgevoerd. Samen ondersteunen wij het GHZ bij het realiseren van initiatieven, veranderingsprocessen en de dagelijkse bedrijfsvoering. Kom gerust eens langs op de onze afdeling (A1) om kennis te maken.

Video