Het Medisch Ethisch Platform

Wist je dat het GHZ een Medisch Ethisch Platform (MEP) heeft? Ethiek is overal in het GHZ. Het doel van het MEP is om hier bij stil te staan en er aandacht aan te geven. De leden van het platform denken graag met je mee over ethische vraagstukken of morele dilemma’s die binnen je werk een rol spelen. Zo kun je als medewerker bij het MEP een moreel beraad aanvragen. Een moreel beraad is een gesprek waarin de deelnemers een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Tijdens het beraad zoeken de deelnemers naar een antwoord op de vraag wat in die specifieke situatie goede zorg is.

Het medisch Ethisch Platform bestaat uit twee medisch specialisten, een geestelijk verzorgende, een oncologieverpleegkundige, een IC verpleegkundige, een kinderverpleegkundige, verpleegkundig specialist, twee arts-assistenten, een lid van de cliëntenraad en een huisarts. Wil je contact opnemen met het MEP? Dat kan via Hanneke Leroux (secretaris) op toestel 3439 of via e-mail [email protected].

Video