Patiënt
als partner

Online
patientportaal

Naasten
blijven slapen

Save
the 
date

Informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener

De rol van de patiënt verandert. Waar vroeger de regie in handen van de zorgverlener lag, wil de patiënt van nu steeds vaker zelf regie nemen in het zorgproces. Belangrijk in die regierol is dat zorgverlener en patiënt toegang hebben tot dezelfde informatie; bijvoorbeeld het medisch dossier en medicatieoverzichten. Het ministerie van VWS heeft daarvoor het Versnellingsprogramma Informatie uitwisseling Patiënt en Professional (kortweg VIPP) geïntroduceerd. Vanuit dit programma worden subsidies aan zorginstellingen verstrekt waarmee zij stappen kunnen zetten om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Mogelijkheden van een online patiëntportaal:

Wat de patiënt straks kan regelen in het online patiëntportaal van het GHZ is nog niet definitief, maar je kunt denken aan:

• online inzage in medisch dossier en medicatieafspraken
• online invullen van vragenlijsten
• doorgeven van metingen bij zelfonderzoek
• online afspraken maken en wijzigen
• online uitslagen inzien
• vragen stellen aan de arts of verpleegkundige

Inzage medische gegevens

Als GHZ hebben we deze VIPP subsidie ook aangevraagd. Het VIPP programma heeft twee onderdelen: de uitwisseling van patiëntgegevens (deel A) en de uitwisseling van medicatiegegevens (deel B). Hiervoor wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een patiëntportaal. Dit portaal wordt het online platform waarmee de patiënt zijn of haar gegevens kan inzien en moet uiterlijk 31 december 2019 actief gebruikt worden.
Inmiddels wordt door Frank Lindhout (opdrachtgever namens de RvB), Alko Smit (projectleider deel A),  Monique de Hoop (projectleider deel B) en Annemarie Bakker (projectleider patiëntportaal) gewerkt aan een programmaplan om de verschillende doelstellingen te realiseren. De eerste doelstellingen vanuit VIPP zijn dat het GHZ per 1 juli 2018 de medische gegevens van onze patiënten digitaal beschikbaar kan stellen en dat onze artsen beschikken over een digitaal actueel medicatieoverzicht. Vervolgens moeten we uiterlijk per 31 december 2019 recepten (inclusief medicatieafspraken) digitaal aanbieden aan de stadsapotheken en aan de patiënt bij ontslag een actueel medicatieoverzicht kunnen geven.

Naasten blijven slapen

Op de GezinSuites en op de kinderafdeling was het al mogelijk: naasten die blijven slapen. Niet alleen kinderen of jonge moeders hebben baat bij een bekend gezicht in de nacht, ook patiënten die (een verhoogd risico op) een delier hebben. “Op de afdelingen is wel dikwijls een familiekamer aanwezig. Hiermee ben je wel dicht bij je partner, vader of moeder maar nog niet in dezelfde kamer. Juist de directe aanwezigheid van een vertrouwd persoon maakt voor de patiënt een groot verschil en helpt om de rust te bewaren”, vertelt teamleider Geriatrie Kirsti Rijnbeek.

Met steun van St. Vrienden van het GHZ worden er vijf opklapbedden met matras aangeschaft. “De bedden worden verspreid over het hele ziekenhuis, want patiënten die kans hebben op een delier verblijven niet alleen op Geriatrie. Ook is het een fijn idee voor de naaste die blijft slapen. Het kan hen ook geruststellen en betrekt hen nog beter bij de behandeling van hun familielid”, aldus Kirsti.

Wil jij gebruik maken van een ‘logeerbed’ vraag dan aan de teamleider van jouw afdeling waar je deze kunt vinden!

Save the date: Patiënt als Partner festival

Na de succesvolle editie van 2016 organiseren we ook dit jaar weer een Patiënt als Partner festival. Zet daarom maandag 9 t/m woensdag 11 oktober alvast in je agenda.
De thema’s van dit jaar zijn: ‘de patiënt als kennispartner’ en ‘successen vieren’. Er worden verschillende workshops gegeven en uiteraard is er weer een gezamenlijk diner. Artsen zullen samen mét de patiënt hun verhaal vertellen over kennisdelen en zelfmanagement. Hoe kan e-health daarbij helpen en wat is een patiëntenportaal? Daarnaast zullen we met behulp van bijzondere externe gastsprekers ons laten inspireren. De avond wordt afgesloten met briljante mislukkingen en successen van het GHZ. Kortom, het wordt een afwisselend en leerzaam festival dat je beleefd moet hebben!

Video