VIJF
VRAGEN
AAN…

Riëtte Oudenaarden, verpleegkundig specialist geriatrie. Begin oktober is de themaweek Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Riëtte vertelt over het belang van goede zorg voor deze bijzondere doelgroep.

1

Waar staat een seniorvriendelijk ziekenhuis voor?

De landelijke projectgroep Seniorvriendelijk Ziekenhuis heeft veertien kwaliteitsaspecten benoemd waar een ziekenhuis aan moet voldoen om het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis te krijgen. Ik vind het veel interessanter om te kijken hoe wij als GHZ vorm geven aan seniorvriendelijkheid. Welke betekenis geven wij in het GHZ aan seniorvriendelijkheid? Een bordje naast de deur is mooi, maar het gaat erom wat er achter die deur gebeurt. Denk aan het afstemmen van afspraken, het werken aan behoud van fysieke conditie tijdens ziekenhuisopname en betrekken van patiënten voordat onderzoeken en behandelingen gedaan worden. Daar is veel winst te behalen.

2

Wat kunnen we verwachten tijdens de themaweek Seniorvriendelijk Ziekenhuis?

De week van 2 tot 6 oktober laten we collega’s kennismaken met de leefwereld van senioren. In het ziekenhuis zien we de senioren vaak in hun kwetsbaarheid en niet op hun best. Maar hoe ziet de wereld van gezonde senioren eruit, waar zijn ze mee bezig en wat zijn hun doelen? Tijdens de themaweek organiseren we dagelijks een activiteit, hierbij zijn ook senioren aanwezig. We nodigen iedereen uit om te ontdekken hoeveel uitdaging en plezier je kunt beleven als je de wereld van de senioren beter leert kennen.

3

Wat houdt de themabijeenkomst Delier in en waarom wordt dit georganiseerd?

Dinsdag 3 oktober is het jaarlijkse VVB symposium. Deze keer is het thema: Delier. Ook hier zullen senioren zelf aanwezig zijn om te vertellen wat ze ervaren hebben tijdens een delier. Patiënten en mantelzorgers vertellen vanuit hun ervaring wat de impact van een delier is en waar ze steun aan hebben gehad of wat ze juist gemist hebben.

4

Welke ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg zijn er in het GHZ?

Ouderen hebben hoog risico op een delier tijdens een ziekenhuisopname. Dat brengt vaak angst en onrust met zich mee. Om patiënten optimaal te ondersteunen is er de mogelijkheid voor rooming-in en zijn bedden beschikbaar om familie op de kamer bij de patiënt te laten slapen. Ook zijn getrainde deliervrijwilligers beschikbaar die ingezet kunnen worden voor ondersteuning bij patiënten met een delier of verhoogd risico op een delier. We krijgen binnenkort ook uitbreiding met een geriater zodat we kunnen voldoen aan de toenemende vraag om patiënten te zien, ook op de buitenpoli’s.

5

Wat maakt het werken met ouderen zo leuk?

Achter ieder oudere ligt een hele levensgeschiedenis. Of iemand nou 70 of 90 is dat maakt niet uit, hij komt uit een tijd die wij niet kennen. Daar kun je van leren én het helpt vaak om te relativeren. Door de ogen van ouderen kun je ontdekken wat nou echt belangrijk en waardevol is in het leven. Wat ook mooi is aan het werken met ouderen is dat er vaak multiproblematiek is. Dat op zich is natuurlijk niet mooi maar het geeft wel veel uitdaging om zaken te optimaliseren. Genezing is lang niet altijd mogelijk, maar je kunt met de juiste interventie wel een verschil maken waardoor het leven aangenamer wordt.

Video