x

Weet jij wat je moet doen bij een crisis?

Een zuurlek in het IJsselland, een overstroming in het VU of een ransomware aanval op een engelse kliniek: een ramp of crisis kan zomaar gebeuren. Hoewel iedere ramp of crisis anders is, proberen we als ziekenhuis goed voorbereid te zijn. Maureen Huijzer en Corine Melis zijn als crisiscoördinatoren verantwoordelijk voor het beleid rond integraal crisismanagement. Dit is het geheel aan maatregelen waarmee in een crisissituatie de veiligheid van patiënt, bezoeker en medewerker wordt gewaarborgd en de zorg voor patiënten en eventuele slachtoffers zo snel mogelijk hersteld wordt of op gang komt.

Hóe dit gebeurt en wie of wat hiervoor nodig is, staat beschreven in de crisisplannen van iedere afdeling. Het is belangrijk dat deze plannen bij alle medewerkers bekend zijn en af en toe geoefend worden. Zo weet iedereen bij een ramp of crisis direct wat hij of zij moet doen. Heb je hier vragen over? Neem contact op met je teamleider, clustermanager of met crisiscoördinator [email protected] of [email protected].

Video