x

Samenwerken MBO Rijnland

Vanaf woensdag 30 augustus komen er negentien enthousiaste mbo studenten niveau 1 en 2 van het MBO Rijnland bij de eenheid Gastvrijheid leren/werken. Dit is een pilot waarbij de nadruk ligt op leren op de werkvloer.

Het bijzondere is dat het een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) traject betreft. Normaal krijgt de student met dit traject veel theorie op school en lopen stage. Dit bleek voor veel studenten lastig. Voor de pilot is een hele andere opzet gekozen: de studenten krijgen eerst een introductieprogramma en gaan vanaf 4 september echt aan de slag bij de afdelingen Restaurant & Banqueting, Keuken, Bedrijfshygiëne en dienstkleding, Logistiek en de Room Assistants. De studenten krijgen een praktijkbegeleider vanuit de eenheid Gastvrijheid toegewezen en de eerste tien weken is er altijd een docent in het GHZ aanwezig.

Video