VIJF
VRAGEN
AAN:

Ineke Uijtdewilligen is protestants geestelijk verzorger en vertelt over haar werk, in het bijzonder over zorg voor patiënten tijdens de feestdagen.

1

Hoe zorgen jullie voor de patiënten?

Wij bezoeken patiënten en nodigen hen uit om hun verhaal te vertellen. We vragen wat het voor hen betekent om ziek te zijn, en – voor sommigen – om niet meer beter te worden. Wat betekent het voor hun toekomstplannen, hun dromen en verwachtingen? Wat betekent het voor hun dagelijkse leven? En wie of wat helpt hen en geeft kracht om toch verder te gaan? Het gaat om zingeving. Mensen vinden het vaak fijn om te praten. Ze voelen zich gezien en gehoord als mens in plaats van als patiënt.

2

Wat maakt jullie werk zo leuk?

Je weet van tevoren nooit hoe iemand reageert. De gesprekken zijn erg afwisselend. Door een goed gesprek over wat iemand beweegt krijg je veel terug: je groeit er ook zelf van. Verder hebben we veel contacten met mensen binnen de organisatie en met onze vrijwilligers. Dat is leuk en leerzaam. Het werk vraagt ook veel creativiteit: hoe kunnen we samen de patiënten de beste zorg geven.

3

Hoe vinden mensen het om met kerst in het ziekenhuis te liggen?

Dat vindt niemand natuurlijk leuk, maar mensen beseffen wel dat het nodig is en maken er het beste van. De extra inspanningen van het ziekenhuis om toch een gezellige en feestelijke sfeer te scheppen worden erg gewaardeerd.

4

Welke activiteiten organiseren jullie de komende feestdagen?

We maken altijd een kerstboekje voor de patiënten. Dit jaar hebben we aan de (klein)kinderen van medewerkers en vrijwilligers gevraagd om een tekening te maken. Een aantal tekeningen komt in het kerstboekje te staan. Verder zijn er de kerkdiensten rond kerst: op zondagmorgen 24 december komt een kinderkoor uit Gouda zingen, op kerstavond is er een Woord- en communieviering met medewerking van leden van het Goudsch Kamerkoor en op eerste kerstdag wordt de kerkdienst verzorgd door het Leger des Heils.

5

Wat is jouw wens voor 2018?

Ik hoop dat wereldwijd vooruitgang zal worden geboekt in de strijd tegen de opwarming van de aarde en dat de klimaatdoelen worden nagestreefd én gehaald. Dat is de beste garantie voor een goede toekomst voor álle mensen. Verder hoop ik dat de patiënten en familieleden in ons ziekenhuis ervaren dat de zorgverleners bij hen betrokken zijn en aandacht voor hen hebben.

Video