Medische gegevens delen met de huisarts?
Dat mag alleen mét toestemming van de patiënt!

Heb jij het toestemmingsformulier al ingevuld? Ook medewerkers die zelf (potentiële) patiënt in het GHZ zijn, vragen we dit formulier in te vullen en te verspreiden onder familie en vrienden. Zo hopen we snel zoveel mogelijk toestemmingen te verkrijgen.

x

HIP

Het Huisartsen Informatie Portaal (HIP) biedt huisartsen in onze regio toegang tot de medische gegevens van hun GHZ-patiënten. Via het beveiligde portaal zien huisartsen bijvoorbeeld lab-uitslagen en krijgen zij toegang tot een opnameoverzicht. Hierdoor wordt de zorg beter op elkaar afgestemd. Dit bevordert de kwaliteit van zorg én bespaart tijd en geld.

Teamleider Kirsti Rijnbeek is betrokken bij het project: “Ziekte, een blessure of ongeval komt vaak onverwacht. Wanneer een patiënt terechtkomt bij een waarnemend huisarts of de huisartsenpost Midden-Holland, is het belangrijk dat die zorgverlener op de hoogte is van medische voorgeschiedenis van de patiënt. Om de juiste zorg te kunnen verlenen, worden via verschillende kanalen toestemmingsformulieren uitgedeeld aan patiënten. Het delen van medische gegevens via het HIP mag namelijk alleen als de patiënt schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hierbij hebben we hulp van de RVE’s hard nodig. De betrokken collega’s worden de komende weken benaderd. De informatie en het formulier zijn nu alvast te vinden op www.ghz.nl/toestemming.“

Video