Patiënt
als partner

3 goede vragen

KWIEK

Transmuraal VIM

3 goede vragen

Veel patiënten komen niet goed voorbereid naar een poli-consult of gesprek. Door Patiëntenfederatie Nederland, NVZ en de Federatie Medisch Specialisten zijn daarom de ‘drie goede vragen’ opgesteld en Bart Chabot is het gezicht bij de campagne ‘Samen Beslissen’.

Wanneer de patiënt naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling kan altijd gekozen worden uit meerdere opties. Welke behandeling het beste past, hangt af van bijvoorbeeld risico’s, leefstijl, beroep en wensen van de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat artsen gemiddeld 12 tot 18 seconden luisteren naar de patiënt voordat ze die onderbreken om een diagnose te stellen. Het is echter belangrijk om goed naar zijn/haar wensen te luisteren. Patiënten vinden zo’n gesprek spannend. Ze denken: de arts zal het wel beter weten.

Aan patiënten wordt daarom geadviseerd de ‘3 goede vragen’ op te schrijven: wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? Wat betekent dat in mijn situatie? Zo komt alle belangrijke informatie aan de orde en kan samen met de arts een besluit genomen worden over de best passende behandeling. Wanneer patiënten meer betrokken worden en achter hun behandeling staan, zijn ze loyaler. Dat zal de behandeltijd, het resultaat én de tevredenheid ten goede komen.

Meer weten? Kijk op 3goedevragen.nl

KWIEK met Patiënt als Partner

Patiënt als Partner (PaP) heeft in ons ziekenhuis al veel succesvolle verbeterprojecten voortgebracht. Ook voor 2018 staan er weer mooie projecten op de planning. Zo wordt samen met Riette Oudenaarden (verpleegkundig specialist ouderenzorg)  en de stichting Vrienden van het GHZ onder andere een GHZ-beweegroute voor de patienten ontwikkeld: KWIEK.

“KWIEK is een beweegroute die gebruik maakt van het meubilair in de omgeving om oefeningen mee te doen. Samen met de fysiotherapeut, verpleegkundige of vrijwilliger trainen de patiënten met behulp van het meubulair hun balans, kracht, mobiliteit, en uithoudingsvermogen. Dit zorgt voor een verbeterde vitaliteit en zelfredzaamheid van patiënten. Daarnaast draagt het bij aan levendige openbare ruimtes waarin patiënten elkaar enthousiasmeren en waarin ontmoetingen gemakkelijker ontstaan. Vaak wordt een rondje gezamenlijk afgesloten met een kopje koffie. Zo wordt verantwoord bewegen een gezellige en sociale bezigheid”, vertelt Astrid van der Bas, projectmanager PaP.

Transmuraal Vimmen

Na een aantal maanden van voorbereiden kon tijdens de artsenavond begin oktober het Transmuraal Vimmen (Veilig Incident Melden) worden gelanceerd. Transmuraal Vimmen gebruik je als je een incident of een bijna-incident wilt melden. Het doel van het Transmuraal Vimmen is de samenwerking tussen de ketenpartners (de HAP, het GHZ en de huisartsenpraktijken) te verbeteren, waarbij de zorg voor de patiënt voorop staat. Heb je tijdens de samenwerking met een ketenpartner een (bijna-)incident meegemaakt? Doe dan een VIM-melding via www.ghz.nl/transmuraalvimmen . Op die pagina lees je ook de spelregels die we hebben afgesproken.

De werkgroep Transmuraal Vimmen bestaat uit Tjetske Gerbranda, Marloes Braber, Hayat Kharkhach, Marjolijne Hanegraaf (HAP), Gert Zevenbergen (huisarts), Nicole de Groot (HAP) en Marco Schoonackers. Carla Martens (transmurale vimcoördinator) verspreidt de binnengekomen meldingen. Voor vragen over het Transmuraal Vimmen neem je contact op met Tjetske (toestel 5256) of Externe Zorgrelaties (toestel 5026).

Video