Patiënt
als partner

Studiereis Zweden

Eerste resultaten GHZ panel

Komt een patiënt bij de dokter

Studiereis Patiënt als Partner

Voor het vijfde opvolgende jaar  bezocht een groep GHZ-collega’s het Microsystem Festival en het ziekenhuis in Jönkoping (Zweden).  Programmaleider Astrid van der Bas: “We startten met een kijkje in de keuken van het ziekenhuis. Opvallend is dat de patiënt heel nauw betrokken wordt in het zorgproces, waardoor men van patiëntgerichte zorg naar persoonsgerichte zorg gaat. Daarnaast zijn doorlooptijden kort en wordt veel gebruik gemaakt van moderne technieken, zoals zelfdialyse en e-consulting. Hierdoor houden patiënten zelf meer de regie in handen. Collega’s zijn in Zweden coach wanneer mogelijk en zorgverlener indien nodig.
Het thema van het festival was ‘Micromastery’. Er waren o.a. presentaties en interactieve workshops. Daarnaast werd veel kennis uitgewisseld tussen de deelnemers die uit maar liefst 14 landen kwamen.  Wil je meer weten van onze leerzame en inspirerende studiereis? Bekijk dan onderstaande filmpjes!”

Dag 1 | Dag 2 | Dag 3


Like | 5

Eerste resultaten GHZ panel

In het GHZ hebben we een online panel. Aan dit panel kunnen we vragen voorleggen. De eerste enquête die we bij deze panelleden hebben afgenomen, ging over het blog op ghz.nl

Van de 90 panelleden hebben 56 (62,2%) de vragenlijst volledig ingevuld, een mooie score. De meeste panelleden gaven aan graag een blog te lezen van een arts of arts-assistent, een verpleegkundige of een patiënt. 85% wil (waarschijnlijk) nog eens een blog van ons lezen.

Voor het GHZ is het belangrijk om een klankbord te hebben voor allerlei zaken die spelen in het ziekenhuis. Zijn er mensen in jouw omgeving die hier een mening over hebben? Aanmelden kan via www.ghz.nl/panel.


Like | 2

Komt een patiënt bij de dokter

Vanaf februari vindt op de afdeling Interne Geneeskunde (Oncologie) een ‘omgekeerde visite’ plaats: hierbij gaat de patiënt zelf naar de arts toe.

Wendy van der Deure (internist): “Dit idee is ontstaan tijdens de vorige Zwedenreis van Patiënt als Partner. Na een jaar van onderzoek en overleg gaan we het nu met ondersteuning van de oncologen in de praktijk testen.“ Malou Bos (verpleegkundige Interne Geneeskunde) vult aan: “We verwachten dat de omgekeerde visite een succes wordt omdat het de privacy verhoogt. Daarnaast draagt de beweging van de patiënt bij aan het verminderen van functieverlies na een ziekenhuisopname. Ook levert het tijdwinst op voor artsen en verpleegkundigen.”

Evaluatie van de pilot wordt gedaan bij patiënten en collega’s. “Als de omgekeerde visite op donderdag een succes blijkt te zijn, gaan we de grote visite aansluiten. Daarna breiden we graag uit door ook de MDL erbij te betrekken. En wie weet waar nog meer…..”, sluit Elodie Spruit (gespecialiseerd verpleegkundige Interne Geneeskunde) af.

Op de foto (links naar rechts): Malou Bos en oncoloog Henriëtte Levenga


Like | 13

Video