x

Ben jij voorbereid?

Stel, tijdens je werk valt de telefonie of het ICT-netwerk uit, of er is brand, een waterstoring of een reanimatie. Allemaal onverwachte, acute gebeurtenissen waarmee iedere medewerker in het ziekenhuis te maken kan krijgen. Wat doe je dan? Voor al deze situaties geldt dat je eigen veiligheid voorop staat en je een melding maakt. Daarnaast zijn er per situatie verschillende zaken van belang; waar kun je bijvoorbeeld op jouw afdeling de noodtelefoon vinden? Om iedere GHZ- medewerker bewust te maken van zijn verantwoordelijkheid in deze situaties, is er door de crisiscoƶrdinatoren een uitvalkaart gemaakt. Hierin is eenvoudig te zien wanneer je welke stappen zet. De komende weken wordt hier extra aandacht voor gevraagd zodat je als GHZ-medewerker weet wat je moet doen.


Like | 6

Video