x

Meekijkconsult nefrologie

Op GHZ locatie Schoonhoven is gestart met de pilot meekijkconsultatie met huisartsen. Bij een meekijkconsult legt de huisarts een casus voor aan een specialist met de vraag of de patiënt doorverwezen moet worden naar het GHZ. De cases zijn van patiënten van Interne geneeskunde, MDL en Nefrologie.

De meekijkconsulten kunnen zowel online als fysiek plaatsvinden. Voor de online consultaties wordt het verwijsprogramma ZorgDomein gebruikt. De fysieke meekijkconsulten vinden elk kwartaal plaats aansluitend aan het nefrologie spreekuur van dr. Jie in Schoonhoven. In een uur tijd worden er meerdere cases besproken, geeft Kenneth Jie adviezen én is er ruimte voor scholing aan de huisartsen.

“Samen werken we aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt én aan de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn”, aldus Kenneth Jie.


Like | 16

Video