x

Vernieuwd SURPASS per 21 maart

Het GHZ maakt al een aantal jaar gebruik van de SURPASS (SURgical PAtient Safety System). Dit is een checklist waarmee de te opereren patiënt van opname tot ontslag een aantal malen wordt gecontroleerd tijdens vaste stopmomenten. Om te blijven voldoen aan de landelijke richtlijnen wordt vanaf 21 maart een vernieuwd SURPASS ingevoerd. Eveline van Muiswinkel, hoofd OK, vertelt hierover:

“In de nieuwe SURPASS is alle informatie rondom de patiënt voor alle betrokken zorgverleners inzichtelijk in één dossier. Een duidelijk track & trace overzicht toon waar de patiënt zich in het proces bevindt. Door voldoende stopmomenten voor, tijdens én na de operatie borgen we de patiëntveiligheid. Samen met het SURPASS is ook het algehele protocol aangescherpt. Zo zijn er vaste richtlijnen gekomen voor de overdacht van de verpleegkundigen naar de OK en andersom.”

Je vindt de nieuwe SURPASS procedure op GHZ Intern.


Like | 5

Video