x

Even voorstellen: WKC

Bij de werknemersklachtencommissie (WKC) kun je als medewerker een klacht indienen als je er zelf met je collega’s, leidinggevende of vertrouwenspersoon niet meer uitkomt. De leden van de WKC gaan aan de slag met het probleem en benaderen dit objectief. Voorzitter Jaco van der Worp en Secretaris Birgitte Bergen zijn van mening dat het belangrijk is dat medewerkers zich veilig voelen en durven te praten over problemen die zij ondervinden en niet bang hoeven zijn voor consequenties.

Gelukkig is er vorig jaar weinig gebruikgemaakt van de WKC. Belangrijk is wel dat er een open aanspreekcultuur is en dat medewerkers zich vrij voelen om contact op te nemen met het WKC indien nodig.

Wil je meer weten over de werkwijze van de WKC? Bekijk de WKC pagina op GHZ Intern.


Like | 4

Video