x

Goed voorbereid op een evacuatie

Een totale ontruiming van het ziekenhuis is een nachtmerrie die we met zijn allen liever niet meemaken. Toch is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Dat een grote evacuatie noodzakelijk kan zijn, blijkt uit de casus van het VUMC. In 2015 zorgde een gesprongen waterleiding ervoor dat het gebouw moest worden ontruimd.
In maart organiseerden de crisiscoördinatoren van het GHZ een training over evacueren. De betrokken collega’s van het crisisbeleidsteam (CBT) namen onder leiding van een trainer alle stappen door die bij een evacuatie aan de orde zijn. Hoe en wanneer neem je het besluit tot evacueren? Waar moet je allemaal aan denken? Wat is de impact? Veel vragen kwamen op tafel en werden beantwoord. Het was een leerzame avond, tegelijkertijd hopen we de opgedane kennis nooit in  praktijk te hoeven brengen.


Like | 1

Video