x

Vrijwilligers ondersteunen patiënt in de terminale fase

Wist je dat er in het GHZ vrijwilligers zijn die patiënten in de terminale fase bijstaan en ondersteunen? Voor patiënten in de terminale fase is contact met naasten belangrijk. Soms gebeurt het dat er niet genoeg naasten zijn of dat deze naasten overbelast zijn. Om terminale patiënten toch voldoende aandacht te kunnen geven, leiden we binnen het GHZ vrijwilligers op om deze groep patiënten te ondersteunen. Hoe die aandacht er uit ziet, is bij iedere patiënt verschillend. Ook signaleert de vrijwilliger veranderingen in de situatie van de patiënt en heeft nauw contact met het verplegend personeel. Wil je meer weten over deze vrijwilligers? Neem dan contact op met Reshma Jagroep (coördinator vrijwilligers) of Ineke Akkerman (verpleegkundige aandachtsveld palliatieve zorg).

Van links naar rechts: Oele Jessen, Coby de Koning, Ted Zuiderveen, Hennie Carlie, Joke Stechwey


Like | 2

Video