x

Nieuwe sportartsen

Vanaf april zijn twee nieuwe sportartsen gestart in het GHZ: Maarten van Oosterbos en Marijke Thunnissen. Maarten houdt spreekuur op maandag en Marijke op donderdag. Sporters kunnen snel terecht en hoeven hierdoor niet lang met een blessure rond te lopen. Het spreekuur is óók bedoeld voor mensen die verantwoord willen (starten met) sporten en voor chronisch zieken die meer willen bewegen.

Marijke: “Een sportarts bekijkt de klacht met een brede blik. Als een sporter met een blessure binnenkomt, bekijken we het bewegingsapparaat, de functionele stabiliteit en gaan op zoek naar de oorzaak van de blessure. We behandelen patiënten zelf of verwijzen hen door naar een ander specialisme binnen het ziekenhuis, bijvoorbeeld de fysiotherapie, orthopedie of cardiologie.” Binnenkort starten de sportartsen naast de reguliere spreekuren ook met sportmedische onderzoeken, verplichte sportkeuringen en inspanningstesten. Deze inspanningstesten zijn inclusief ECG en ademgasanalyse om onder andere te kijken hoe het hart en de longen reageren op inspanning.


Like | 4

Video