x

Regionale samenwerking Klinische Pathologie

De afdelingen Klinische Pathologie van het GHZ, HMC, Alrijne Ziekenhuizen (locaties Leiden en Leiderdorp) en de Reinier Haga Groep gaan intensief samenwerken. Begin 2017 werd hiervoor het visiedocument ondertekend en inmiddels zijn verschillende werkgroepen bezig om de samenwerking te verkennen. Vier belangrijke thema’s in de samenwerking zijn moleculaire diagnostiek, digitalisering, gezamenlijke inkoop en laboratorium processen.

Els Ahsmann is medisch leider van de afdeling Pathologie van het GHZ en nauw betrokken bij het project. ‘Binnen het vakgebied Pathologie zijn er de komende jaren veel uitdagingen waarop we moeten anticiperen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag naar deelspecialisten binnen het vakgebied en de digitale uitwisseling van gegevens. Doel van de samenwerking is om gezamenlijk hoogwaardige diagnostiek te kunnen blijven bieden aan de patiënten in onze regio. Dat gaan we doen vanuit een gezamenlijke afdeling Pathologie in Leiden. Om medewerkers alvast met elkaar kennis te laten maken, organiseren we de komende maanden verschillende bijeenkomsten in de vier ziekenhuizen.’


Like | 2

Video