Zeg het maar!

In Nederland zijn verpleegkundigen op twee niveaus opgeleid: mbo- en hbo-niveau. Tot nu toe was er geen onderscheid in de beroepsprofielen op mbo- of hbo-niveau. Dit gaat nu landelijk ingevoerd worden. Door het onderscheid in een mbo- en hbo-profiel kunnen verpleegkundigen optimaal ingezet worden om aan de veranderde zorgvraag te voldoen. Wat vinden collega’s in het GHZ hiervan? Zeg het maar!

Talitha de Vries
endoscopieverpleegkundige

De nieuwe beroepsprofielen geven meer duidelijkheid voor alle verpleegkundigen. Ik snap dat de verandering emoties oproept, maar zie zelf vooral de kansen die het niet alleen mij persoonlijk, maar álle verpleegkundigen kan bieden. We hebben elkaar hard nodig, ieder vanuit zijn eigen rol. Door de veranderingen in de zorg hebben we een andere mix van rollen nodig. Van oorsprong ben ik zelf een verpleegkundige opgeleid op mbo-niveau. Ik vind het belangrijk om mijzelf te blijven ontwikkelen en het GHZ biedt hiervoor veel mogelijkheden. Momenteel doe ik de hbo-v opleiding, voor mij een mooie kans om mij verder te ontwikkelen in mijn vak. Het combineren van werk, een opleiding en een gezin vergt veel planning maar ik weet waar ik het uiteindelijk voor doe.

Ilse Eckhardt
teamleider (plastische) chirurgie en urologie

Eindelijk komt er nu een onderscheid. Er zijn veel HBO-verpleegkundigen van het bed verdwenen, juist vanwege het ontbreken van dit onderscheid. Hopelijk houd je nu ook de hoger opgeleid verpleegkundigen aan bed, doordat zij meer uitgedaagd worden. We hebben namelijk alle handen aan het bed nodig!
De veranderde zorgvraag vraagt om verpleegkundigen die kritisch zijn op hun eigen en het medisch handelen, verder kijken dan hun neus (en de afdeling en de muren van het ziekenhuis) lang is en zich bezig houden met de beste zorg, gesteund door literatuur. Nu is dat onderscheid in de praktijk nog niet zo duidelijk, maar straks als verpleegkundigen volgens de nieuwe criteria afstuderen verwacht ik dat wel.

Joyce Verbeek van Mourik
verpleegkundige

Ik werk als verpleegkundige op de Acute Opname Afdeling (AOA) en heb een mbo-opleiding afgerond. In de toekomst zal een hbo-verpleegkundige een meer aansturende en coachende rol vervullen, vaak in acute situaties. Het is jammer als ik dit gedeelte van mijn functie zou verliezen, juist omdat ik dit zo belangrijk en uitdagend vind. Zeker op een AOA heb je deze competenties nodig. Ik hoop dat ervaren mbo-verpleegkundigen deze taken behouden. Wat voor mij ideaal zou zijn, is dat een hbo-verpleegkundige extra taken krijgt naast het werk op de werkvloer. Zoals het bezig zijn met kwaliteitsonderzoek en protocollen, aansluitend bij een hbo-opleiding. Op deze manier kan onderscheid gemaakt worden tussen een mbo- en hbo-profiel om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Gerdien Mensink
verpleegkundige

Ik ben het helemaal hiermee eens. Uit onderzoek blijkt dat 59% van de verpleegkundigen die werkzaam zijn in het ziekenhuis, de afgelopen twee jaar merkten dat de complexiteit van de zorg stijgt. Denk aan een toename van co-morbiditeit, ernstige gezondheidsproblemen, zorgvragen die meerdere domeinen bestrijken en de toename van het aantal patiënten met een zeer hoge leeftijd. Het verschil tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen is volgens mij niet ‘aan het bed’ te onderscheiden. Er zijn ervaren mbo-verpleegkundige die prima in staat zijn om een hoog-complexe zorgsituatie zelf te managen en hierbij is het ‘meekijken’ of aansturen door een hbo-verpleegkundige niet altijd nodig. Mijns inziens kan het verschil tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen vooral gemaakt worden op het gebied van zorg overstijgende taken en het inzetten van evidence-based practice om te kwaliteit van zorg te verbeteren.

Like | 26

Video