Hier zijn we trots op

GHZ is leerbedrijf 2018!

Onze kinderafdeling blijft open

Samen+: betere resultaten door gezamenlijk opereren

GHZ is leerbedrijf 2018!

Woensdagavond 16 mei was een mooie avond voor de praktijkbegeleiders van het GHZ. Tijdens uitblinkersverkiezingen van mboRijnland is het GHZ gekozen tot het leerbedrijf van het jaar!
Het GHZ heeft de verkiezingen meegedaan met de opleidingsrichting Gezondheidzorg en Entree. De winnaar werd gekozen door de jury aan de hand van een bedrijfsportfolio, een pitch en een bedrijfsfilmpje dat in het GHZ is opgenomen. Jeroen Mulder (teamleider eenheid Gastvrijheid) en Jolanda Schilt (praktijkopleider Gezondheidszorg) deden samen de pitch: ‘Wat een eer dat we gewonnen hebben! Het investeren in studenten is voor het GHZ een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Samen komen we verder door te leren van elkaar!’
Door het winnen van de uitblinkersverkiezingen zal het GHZ meedoen aan de landelijke verkiezingen van ‘leerbedrijf van het jaar’.


Like | 4

Onze kinderafdeling blijft open

Veel ziekenhuizen hebben te maken met personeelstekorten. Met de vakantie in het vooruitzicht hebben diverse kinderafdelingen in de regio Leiden –Den Haag daarom besloten om een aantal bedden te sluiten in de zomerweken. Onze eigen kinderafdeling blijft echter zo lang mogelijk open. Cindy van Triet, teamleider: “Het is wel een uitdaging, maar we verwachten dat we met enkele aanpassingen gewoon door kunnen gaan en mogelijk zelfs nog kinderen van andere ziekenhuizen kunnen opvangen. Garanties kunnen we nooit geven, maar we zullen met onze enthousiaste medewerkers in ieder geval flink de schouders eronder zetten om ook in de zomerperiode de gewenste kwaliteit én capaciteit te bieden!”


Like | 16

Beter resultaten door gezamenlijk opereren

Sinds april 2015 voeren de chirurgen van Alrijne en het GHZ in duo’s endeldarmoperaties uit. Dit gebeurt binnen het samenwerkingsverband Samen+. Er zijn inmiddels meer dan 250 patiënten geopereerd.
Samen opereren betekent een verbetering van de kwaliteit van zorg: uit cijfers blijkt dat het aantal complicaties is gedaald en ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. Daarnaast hoeven er veel minder blijvende stoma’s worden aangebracht. Tot slot is door zeer zorgvuldig wegsnijden van de tumor de kans op terugkeer van de kanker kleiner geworden. Chirurg Larissa Tseng: “We ondervinden bij elke operatie de voordelen van de samenwerking. Opereren gaat sneller, we overleggen en vullen elkaar aan. We zien dat dit een positief effect heeft op ons werk.’’ Om mensen te informeren over deze Samen+ behandeling is een nieuw filmpje gemaakt.


Like | 9

Video