x

Jeanette von Lindern nieuwe co-bestuurder

Jeannette von Lindern werkt al elf jaar als kinderarts-neonatoloog in het GHZ. Naast de patiëntenzorg gaat zij zich nu ook breder oriënteren in de organisatie: “Met alle veranderingen die op ons afkomen, staat het ziekenhuis voor een grote uitdaging. Hier denk ik graag over mee en daarom vorm ik per 1 juli samen met Maikel van Oosterhout het co-bestuur.”
Het co-bestuur vertegenwoordigt de medische staf en brengt de zorginhoudelijke kant duidelijk in beeld bij de keuzes van het ziekenhuis. “Ik vind het belangrijk dat we weten waar ieders kwaliteiten liggen en wil graag dat we deze meer tonen. Daarnaast moeten we zorgen dat we een sterke schakel zijn in de ketenzorg met bijvoorbeeld de huisartsen, verpleeghuizen en thuiszorg. Laten we trots zijn op wíe we zijn en wát we kunnen!”


Like | 11

Video