Patiënt
als partner

Wat deed u vroeger?

Online inzage

Gedeelde zorg

Wat deed u vroeger?

De themamaand juni stond in het teken van kwetsbare ouderen. Zij zijn van een andere generatie en soms is het moeilijk om een gesprek met iemand aan te knopen. Toch genieten ouderen al snel van een klein gesprekje of een beetje aandacht. Aukje Bouhuijzen (stagiair Marketing & Communicatie): “Het werd een leuk gesprek met meneer Kastelein toen we vroegen naar zijn vroegere werk. Meneer Kastelein vertelde dat hij na de oorlog gelijk moest gaan werken en het kappersvak is in gegaan. Hij begon als herenkapper en opende later zijn eigen kapperszaak in Gouda.”
Ouderen hebben vaak veel verrassende ervaringen. Wees nieuwsgierig en ga op zoek naar hun verhaal!

Like | 7

Online inzage: Medisch dossier per 1 juli binnen drie dagen vrijgeven voor patiënt

Per 1 juli aanstaande kunnen patiënten die een kopie van hun medisch dossier opvragen, deze binnen drie werkdagen aangeleverd krijgen op een USB-stick. Het gaat hierbij om aanvragen van het eigen medisch dossier (NeoZIS) vanaf 1 januari 2017.

Dit valt onder de eerste digitaliseringslag die we moeten maken voor het VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional). Het uiteindelijke doel van VIPP is dat we uiterlijk per 31 december 2019 een online patiëntportaal hebben. Dit is een beveiligde online omgeving waarin patiënten onder andere hun medisch dossier en uitslagen in kunnen zien. Met dit portaal kunnen we ook services zoals het online maken van afspraken aanbieden. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op de themapagina ‘Online Inzage’ op GHZ Intern.


Like | 3

Zorgen voor de toekomst

Door een toenemende vergrijzing neemt de druk op ouderenzorg steeds verder toe. Zorgverleners in onze regio, waaronder het GHZ, hebben de handen ineengeslagen en denken met elkaar na hoe de beste zorg geleverd kan worden, nu en in de toekomst. Dit doen zij onder de noemer ‘Gedeelde zorg’ een regiobreed programma dat vanuit het Transmuraal Netwerk wordt geïnitieerd. Programmamanager Bart Smit: “We hebben te maken met vergrijzing, personeelskrapte en een veranderende zorgbehoefte. De uitdagingen zijn groot. Door goede samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders kunnen we hierop anticiperen.

Dit doen we aan de hand van een aantal innovatieve projecten. Het eerste project dat nu gestart is, richt zich op de acute zorg voor ouderen. Daarnaast hebben we het BIG Data project opgestart. Een project waarin we de gegevens van verschillende databases (ziekenhuis, huisartsen en verpleeghuizen) aan elkaar koppelen om de zorgvraag en -aanbod beter op elkaar af te kunnen stemmen.”

Meer weten? http://www.transmuraalnetwerk.nl/
Themas/Gedeelde-Zorg

Like | 4

Video