x

Organisatie & Samenwerking

Sinds 1 oktober is Jim Kemper  naast KNO-arts ook medisch specialist Organisatie &  Samenwerking (O&S). Bestuur en co-bestuur kunnen hem betrekken bij projecten en programma’s rond organisatieontwikkeling en samenwerking.  Een hele nieuwe functie, die door Jim deels zelf ingekleurd kon worden. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen negen maanden?

Jim:  “Mijn werkzaamheden zijn gericht op het continu verbeteren van  zorgprocessen. Met de veranderende zorgvraag in het vooruitzicht vraagt dit om creativiteit van het ziekenhuis. Ik ben begonnen met kennismakings- en inventariserende gesprekken bij onder andere HRM, de OR en het projectbureau. Daarnaast ben ik betrokken bij de inrichting van een toekomstbestendige organisatie van de OK én bij de SpoedEisende Hulp (SEH) met de ontwikkelingen op het gebied van acute zorg.

Net als bij de andere ziekenhuizen zien we ook in het GHZ een enorme druk op de SEH. Soms met een tijdelijke sluiting als gevolg. De oorzaak is divers: meer complexe patiënten, lastige doorstroom in huis en een tekort aan SEH verpleegkundigen. Met alle betrokkenen hebben we een Aanvalsplan Acute zorg opgesteld. Een eerste winst is alvast dat alle RVE’s inmiddels overtuigd zijn van het strategisch belang van de acute zorg voor het GHZ en dat alleen goede samenwerking tussen alle RVE’s de knelpunten op kunnen lossen.”


Like | 10

Video