x

Nieuwe clusterindeling: frisse start voor clustermanagers                

Clustermanagers Mike van den Bosch, Ed van der Ham, Hilma Helfferich-van Wijk en Frank Lindhout geven binnen het GHZ leiding aan de RVE’s. Bij de indeling van de clusters vier jaar geleden, is vooral gekeken naar het realiseren van zes even grote clusters. De  samenhang van de verschillende afdelingen binnen een cluster waren destijds niet doorslaggevend. Afgelopen jaar is geëvalueerd of deze indeling gebracht heeft wat er van verwacht werd. Dit heeft geleid tot een nieuwe indeling van de clusters waarbij de zorgprocessen en patiëntenstromen binnen de clusters logischer op elkaar aansluiten. De nieuwe indeling biedt kansen voor samenwerking en het optimaliseren van zorgprocessen. Een voorbeeld hiervan is het cluster ‘Snijdend’ : het hele patiëntenproces van de snijdende vakken (poli, OK en opname) is hier in één cluster ondergebracht.


Like | 1

Video