Hier zijn we trots op

TomTom voor KNO artsen

Mooie resultaten eerste half jaar!

Rondleiding door onze drie labs

TomTom voor KNO artsen

Sinds deze zomer maken onze KNO-artsen gebruik van een innovatief hulpmiddel voor neusbijholtechirurgie: een soort ‘TomTom’ die de arts tijdens een complexe operatie door de bijholten leidt. KNO-arts Christa Lopuhäa: ”Onder verdoving leidt de arts een scoop via de neus naar het operatiegebied. Vervolgens wordt een CT-scan van de patiënt aan het navigatieapparaat gekoppeld (zoals een landkaart in je TomTom).  Een magnetisch veld registreert tijdens de operatie exact waar de scoop zich in de neus en neusbijholtes bevindt. Dat maakt het mogelijk voor de arts om net wat verder de holtes in te gaan zonder de anatomische grenzen te overschrijden. We zien precies welke botschotjes wij wel of niet weg kunnen wegnemen zonder complicaties te krijgen. De ondersteuning die deze nieuwe software en digitaal gestuurde systemen ons bieden, maakt dus dat we veiliger en nauwkeuriger kunnen werken.”


Like | 0

Mooie resultaten eerste half jaar!

Niet alleen het weer is zonnig, ook de resultaten over de eerste zes maanden zijn positief en liggen zelfs iets boven begroting.
Deze mooie uitkomst is met name te danken aan de goede productiecijfers en de daaraan verbonden omzet. De personele kosten vallen wel iets hoger uit dan begroot, met name door hogere inzet van PNIL (personeel niet in loondienst).

Dit positieve resultaat hebben we door hard werken met elkaar bereikt en dat is een compliment waard! Als we ook de komende maanden de productie op peil houden en de (personele) kosten weten te beheersen, zullen we 2018 positief afsluiten. Dit is een goede uitgangspositie om onze ambities voor 2019 en latere jaren te verwezenlijken.


Like | 0

Rondleiding door onze drie laboratoria

Vlak voor de zomervakantie organiseerde het GHZ een avond voor doktersassistentes uit de huisartsenpraktijken in de regio.  Dit doen we elk jaar om de assistentes op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het ziekenhuis, bij te scholen en ook hen betrokken te houden. Omdat doktersassistentes namens de huisarts veel diagnostiekaanvragen doen bij onze laboratoria en ook patiëntenmaterialen innemen of afnemen (zoals urine en uitstrijkjes), wilden we graag onze drie laboratoria laten zien. Maar hoe leid je ruim 100 assistentes op een georganiseerde manier door drie laboratoria die ook nog eens niet op één locatie zitten? Het werd een digitale rondleiding die een mooie indruk geeft van wat er gebeurt op het klinisch chemisch lab, het medisch microbiologische lab en het pathologisch lab. Nieuwsgierig? Kijk hier!


Like | 3

Video