Patiënt
als partner

Festival Patiënt als Partner

Samen vooruit naar 2020

Patiëntveiligheid

Wat: Festival Patiënt als Partner

Wanneer: 16, 17, 18 oktober

Waar: Green Restaurant

Wie: Iedereen die werkzaam is in het GHZ en bij de transmurale partners

Festival Patiënt als Partner; save the date!

Er komt weer een Patiënt als Partner Festival aan! Initiatief hiervoor komt ook dit jaar weer van de groep collega’s die een werkbezoek brachten aan het  ‘Microsystem Festival’ in Zweden. Een inspirerend en leerzaam seminar over kwaliteit in de zorg waar je automatisch ‘out of the box’ gaat denken en energie van krijgt.

“Dit jaar staat ons Festival in het teken van bevlogenheid, passie, zorgen voor patiënten, maar zeker ook het zorgen voor elkaar. Op 16 en 18 oktober staan goede sprekers op het programma en vinden weer interessante workshops plaats. Het Patiënt als Partner ontbijt is op 17 oktober. Voor deelname  aan het evenement ontvang je tijd-voor-tijd.  Houd je mailbox en GHZ Intern in de gaten voor de planning, en zet deze data in de agenda“, vertelt Astrid van der Bas enthousiast.

Like | 0

Samen vooruit naar 2020

Het nieuwe strategische plan van het GHZ “Samen vooruit naar 2020” is afgerond!  Aan de hand van vier pijlers (Mensgerichte zorg, Bevlogen medewerkers, Netwerk ziekenhuis en Brede zorg met een + schetst het plan de koers van ons ziekenhuis voor de komende twee jaar. Een periode waarin we keuzes zullen moeten maken, om ook in de toekomst aan de veranderende zorgvraag van onze patiënten te kunnen voldoen. Waarbij we als Gouds ziekenhuis steeds intensiever gaan samenwerken met zorgpartners in en buiten de regio; de juiste zorg op de juiste plek. En waarbij onze bevlogenheid ervoor zorgt  dat onze patiënten de beste zorg in onze regio ervaren, nu en in de toekomst.

Benieuwd naar de volledige inhoud van het strategisch plan en wat dit betekent? Op GHZ intern vind je het gehele strategisch plan. De komende weken word je via verschillende kanalen geïnformeerd over wat onze nieuwe strategie precies betekent.


Like | 1

Minister nodigt uit
om expertise te delen

Uit het in 2017 gepresenteerde onderzoek van het NIVEL en EMGO+ instituut blijkt dat de “potentieel vermijdbare schade bij patiënten” in de periode 2015-2016 niet verder is gedaald ten opzichte van 2012. Deze stagnatie was voldoende reden voor Minister de Jonge is om vervolgstappen te zetten op gebied van patiëntveiligheid. Roderick Schmitz en Astrid van der Bas zijn vanuit het GHZ benaderd om met hem mee te denken over het verbeteren van de werkcultuur.

“Op 5 september hebben we een bijeenkomst bijgewoond. Wij zijn benaderd om onze ervaring en expertise te delen, de haalbaarheid van de plannen te bediscussiëren en te bedenken hoe we draagvlak in het werkveld kunnen verhogen. Na de bijeenkomst wordt een definitief plan gemaakt, dat De Jonge op 1 oktober presenteert. Ik verwacht dat dit gevolgen zal hebben voor het risico-en veiligheidmanagementsysteem en de norm voor het kwaliteitssysteem. Dit zullen we dan te zijner tijd met alle kwaliteitsfunctionarissen bespreken tijdens de CCKV en DCKV in het GHZ. We houden iedereen op de hoogte.”, sluit Astrid van der Bas af.

Like | 2

Video