x

Peer Support

Medisch specialisten en arts-assistenten die betrokken zijn bij een ernstig incident, krijgen ondersteuning van een collega. Acht GHZ-dokters zijn getraind als peer supporter. Annelies Dalman, neuroloog, is één van hen: “Als er iets fout is gegaan, is dat niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de betrokken dokter heel naar”. Coen Baeten, chirurg en peer supporter: “Het gaat erom zonder oordeel een luisterend oor te bieden”. De impact van een patiëntveiligheidsincident is groot. Zo kan er onzekerheid over het eigen werk optreden. Annelies over haar ervaringen: “Iedereen heeft andere behoeften. De één heeft geen behoefte aan een gesprek, maar is blij dat er wel aan werd gedacht. Met een ander heb ik juist meerdere gesprekken gevoerd”. Coen vult aan “ ik zie Peer support als een waardevol initiatief waarmee je collega’s kunt steunen”.

Meer informatie over Peer support vind je op GHZ Intern bij Vereniging Medische Staf


Like | 1

Video