x

68 (ont)regelvoorstellen!

In oktober is het GHZ gestart met het initiatief ‘Minder regels, meer tijd voor bevlogenheid’ met als doel de regeldruk te verminderen en daarmee meer gelegenheid voor de bevlogen medewerker te creëren.

Het initiatief is gebaseerd op het landelijke actieplan (Ont)Regel de Zorg van VWS. Ook in het GHZ zijn er volop mogelijkheden om te (ont)regelen.

De hele maand oktober konden medewerkers van het GHZ
(Ont)regelvoorstellen melden via GHZintern. Er zijn 68 goede ideeën gemeld. Afschaffen van zowel bellen als een formulier invullen voor één aanvraag.

Wil je weten hoe het nu verder gaat met de ingediende
(Ont)regelvoorstellen, kijk op de themapagina ‘Minder regels, meer tijd voor bevlogenheid’ op GHZintern.

Heb jij een (ont)regelvoorstel, maar nog niet gemeld? Goed
nieuws, er komt een nieuwe meldmaand. Houd GHZintern in
de gaten.


Like | 5

Video