x

Strategisch plan ‘Samen vooruit naar 2020’

Ons nieuwe strategisch plan ‘Samen vooruit naar 2020’ is nu ook in een kort animatiefilmpje  samengevat!

Het zorglandschap en de samenleving zijn volop in beweging, de behoeften van patiënten veranderen  en het bieden van juiste en gepaste zorg wordt steeds complexer en meer multidisciplinair. Door innovatie en technologische ontwikkelingen komen er meer diagnostische en behandelmogelijkheden. De zorgvraag neemt toe, de zorgkosten mogen niet stijgen en het aantrekken van voldoende en goed personeel is in de krappe arbeidsmarkt een uitdaging.

In de korte animatie laten we zien hoe we als GHZ aan de hand van vier pijlers (Mensgerichte zorg, Bevlogen medewerkers, Netwerk ziekenhuis en Brede zorg met een +) al deze kansen en uitdagingen van de komende jaren aan zullen gaan.


Like | 9

Video