x

Afscheid Godfried

Godfried maakt de overstap naar zorgorganisatie Cordaan in Amsterdam. Bij zijn afscheid deze maand als bestuursvoorzitter van het GHZ, stelden wij hem drie vragen.

Als je terugblikt op de afgelopen jaren, waar ben je dan het meest trots op?
Op de passie en betrokkenheid van alle medewerkers! We mogen echt trots zijn dat ondanks de zware bezuinigingsjaren die achter ons liggen, de bevlogenheid nooit verdwenen is. En nu misschien zelfs wel sterker zichtbaar is dan ooit. Bijvoorbeeld bij de jonge dokters en de kandidaten voor het verpleegkundig stafbestuur (VSB), maar ook in de wijze waarop het huis omgaat met kwaliteit en veiligheid van zorg, Patiënt –als-partner en andere projecten en programma’s. Niet alleen zorg verlenen, maar ook de zorg willen verbeteren, dat zie je echt overal en steeds meer terug.

Welke kansen zie je de komende jaren voor het GHZ?
Genoeg! Nu het huishoudboekje structureel op orde is en het GHZ financieel gezond is, kunnen er echt verdere stappen gezet worden. Het, samen met onze dokters, op orde brengen van ons applicatielandschap bijvoorbeeld, wat een randvoorwaarde is voor digitale samenwerking, e-health toepassingen en het opschalen van Value Based Healthcare. En een nog intensievere samenwerking in de regio zoals in Gedeelde zorg, waaraan niet alleen de ketenpartners maar ook de gemeenten aan mee doen. Maar ook  de recente installatie van een sterk VSB-bestuur biedt kansen! Bij alle keuzes die het GHZ de komende jaren zal moeten maken is immers de inbreng en betrokkenheid van de verpleegkundige beroepsgroep enorm belangrijk.

Tot slot ligt er een grote uitdaging voor zowel het GHZ als het MSB om gezamenlijk invulling te geven aan de juiste zorg op de juiste plek. Ik heb er alle vertrouwen in dat hierbij de gezamenlijke belangen zwaarder zullen wegen dan de verschillen die er natuurlijk ook zijn.

Is er nog iets dat je je opvolger graag mee wil geven?
Zéker; het Groene Hart Ziekenhuis is het leukste ziekenhuis van Nederland, ga vooral zo door!


Like | 8

Video