Zeg het maar!

De laatste jaren stijgen de zorgkosten sterk, onder andere door vergrijzing en toename van het aantal chronisch zieken. Daarom wordt sinds enkele jaren ingezet op verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn. Dit kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Bovendien biedt ‘de juiste zorg op de juiste plek’ meer mogelijkheden voor zorg op maat, dichtbij de patiënt. Binnen het GHZ zijn we ook bezig met deze verschuiving, wat vinden jullie van deze ontwikkeling? Zeg ’t maar!

Cyanne Janmaat
Junior projectleider

Wat mij betreft is dit een goede ontwikkeling die nodig is om in te kunnen spelen op de toenemende en veranderde zorgvraag in de regio. Hiervoor is het noodzakelijk om na te denken over mogelijkheden om de zorg nog slimmer te organiseren, op basis van de individuele behoefte van de patiënt. Bijvoorbeeld door het optimaliseren van de samenwerking binnen de hele zorgketen, het aanbieden van nieuwe vormen van zorg (zoals e-health) en het toepassen van preventie.
Mijn eerste ervaring is dat er binnen het GHZ al veel concrete initiatieven worden uitgevoerd en dat er nog veel meer innovatieve en goede ideeën zijn om de zorg anders te organiseren. Ik kijk er naar uit om de komende tijd de RVE’s te ondersteunen bij het uitwerken en implementeren van deze ideeën!

Ronald Liem
Chirurg

De juiste zorg op de juiste plaats is voor de duurzaamheid en betaalbaarheid van de gezondheidzorg een goed uitgangspunt. Binnen het ziekenhuis bekijken we al jaren of de te leveren zorg niet alleen wenselijk is, maar ook zinvol. Door de nieuwe afspraken binnen de zorg moet dit nog doelmatiger en dat betekent dat inderdaad tweedelijnszorg het ziekenhuis uit zal gaan. Dat impliceert niet dat de zorg naar de huisarts moet verschuiven. Ik zie nu veel meer in het meer verantwoordelijk maken van de patiënt voor zijn of haar eigen gezondheid. Met slimme technische oplossingen en hulpmiddelen zullen zij dat zelf gaan controleren. De data die dat oplevert zou in de ideale situatie ook met huisarts en/of medisch specialist gedeeld moeten worden. Zo kunnen we mensen op afstand volgen en alleen diegenen die daadwerkelijk zorgbehoevend blijken, kunnen dan op basis van vooraf vastgestelde criteria door huisarts of medisch specialist beoordeeld en behandeld worden. Chronische aandoeningen als COPD, diabetes en hartziekten lijken hiervoor nu het meest geschikt.

Cora Slappendel
Gespecialiseerd verpleegkundige

Ik vind het een heel goede ontwikkeling! We zijn op dit moment zelf bezig met een pilot voor complexe wondzorg in Gouda. De wondzorg was versnipperd en het overzicht ontbrak.

We hebben in Gouda een uniek samenwerkingsverband rond de wondzorg. Dit is een samenwerking tussen ZorgBrug, thuiszorgorganisatie Vierstroom Zorg, het Groene Hart Ziekenhuis en gespecialiseerde wondzorgaanbieder QualityZorg.

Vertoont een wond binnen twee tot vier weken onvoldoende tendens tot genezing, dan wordt direct actie ondernomen. Een verpleegkundig specialist stelt de diagnose en schrijft een behandelplan. Hierbij wordt rekening gehouden met onderliggend lijden dat de wondgenezing hindert.  Het proces van wondgenezing wordt heel scherp in de gaten gehouden. Indien nodig wordt de patiënt doorverwezen naar de vaatchirurg of dermatoloog in het GHZ. Door de gerichte behandeling zijn veel minder ziekenhuisopnamen nodig!

Johan Stakenburg
Huisarts

Het verplaatsen van zorg is nodig om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden. Belangrijk is dat de visie op deze verschuiving door de eerste en tweede lijn samen wordt vormgegeven. Daar is wederzijds vertrouwen en inzicht in elkaars organisatie voor nodig. Geïntegreerde zorg is een mooi voorbeeld van het anders inrichten van zorg. Hierbij wordt minder complexe tweedelijnszorg aanvullend in de eerste lijn aangeboden. Ook het uitgangspunt ‘van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag’ wordt een belangrijk thema de komende jaren. De verantwoordelijkheid van de patiënt staat voorop bij het managen van zijn/haar chronische ziekte en/of leefstijl.

De uitdaging van het verschuiven van zorg wordt in onze regio voortvarend opgepakt en ik zie dit met vertrouwen tegemoet zolang we de agenda samen blijven vorm geven en uitvoeren.


Like | 12

Video