x

Optometristen nemen taken van oogartsen over

De kloof tussen de zorgvraag en de beschikbare zorg neemt de komende jaren snel toe. De Juiste zorg op de juiste plek gaat over de vraag hoe we onze zorg toekomstbestendig maken. In dit gedachtengoed staat niet de ziekte maar het dagelijks functioneren van de mens centraal. Vanuit daar wordt gezocht naar manieren om zorg te verplaatsen (dichterbij mensen thuis), (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen (door bijvoorbeeld eHealth).

Een goed voorbeeld van de Juiste zorg op de juiste plek is de inzet van optometristen bij Oogheelkunde. Door een landelijk tekort aan oogartsen is er sprake van wachtlijsten bij Oogheelkunde. In het GHZ wordt een deel van de nieuwe patiënten daarom sinds april gezien door de optometrist. De optometrist voert de eerste screening uit, waarna ze in samenspraak met de oogarts beleid opstellen. Niet elke nieuwe patiënt hoeft nog gezien te worden door de oogarts. Indien er wel een vervolgbehandeling of aanvullende diagnostiek nodig is, kan de patiënt snel terecht bij de oogarts.

Deze nieuwe manier van werken is een win-win situatie voor iedereen: de patiënten worden sneller geholpen en het ziekenhuis bespaart kosten door het verplaatsen van de zorg. Een mooie bijkomstigheid is dat de optometristen blij zijn met de uitbreiding van hun werkzaamheden!

Zie jij ook kansen voor een verschuiving van de zorg naar de juiste plek? Neem contact op met: [email protected]


Like | 7

Video