x

All in the game bij poli Kindergeneeskunde

Na de verpleegafdelingen Longgeneeskunde en Neurologie is sinds juni ook polikliniek Kindergeneeskunde aangesloten bij de pilot van All in the game. Met dit project bouwen we aan een optimale balans tussen de steeds veranderende zorgvraag en de personele bezetting in het GHZ. Ingrid van den Berg is planner voor zowel de verpleegafdeling Neurologie als de polikliniek Kindergeneeskunde: “Het heeft een meerwaarde om de pilot ook op een polikliniek te houden. Zo kunnen we toetsen of de plannen die zijn gemaakt óók geschikt zijn voor de poliklinieken.”

Er is gekozen voor de poli Kindergeneeskunde omdat het maken van een rooster daar wat ingewikkelder is dan bij veel andere poliklinieken. Zo zijn er bij Kindergeneeskunde veel verschillende soorten themapoli’s die allen een andere inzet en aansturing nodig hebben. “We hebben nu twee roosters volgens de nieuwe werkwijze gemaakt en dat is heel goed gegaan. Voorheen werden de roosters gemaakt door de kinderverpleegkundigen, daar ging veel tijd in zitten. Nu neem ik deze taken van hen over. Hierdoor hebben zij meer tijd voor de patiënten, dat is erg fijn!”


Like | 9

Video